Category Archives: Raksts

  • -
Angļu valodas mācības bērniem, Skrivanek

Angļu valoda bērniem – jo agrāk sāk mācīties, jo vieglāk valodu apgūst

Category : Raksts

Angļu valoda bērniem – jo agrāk sāk mācīties, jo vieglāk valodu apgūst

Svešvalodu kursi un nometnes bērniem, tostarp jau pirmsskolas vecuma bērniem, kļūst arvien populārākas. Viens no iemesliem ir valodu loma mūsdienu pasaulē. Globalizācija, interneta vide, plašais satura piedāvājums visdažādākajās sfērās un nozarēs, karjeras un studiju iespējas ārvalstīs vai tiešsaistē, ceļošana – tas viss paver brīnišķīgas iespējas, bet arī pieprasa labas valodu zināšanas.

Otrs iemesls saistīts ar jaunākajiem pētījumiem par valodu apguvi. Ja agrāk valdīja dažādi mīti par to, kā bērniem pareizi mācīties valodas, – svešvalodu var apgūt tad, kad bērns runā dzimtajā valodā, vienlaicīgi bērns nevar apgūt vairāk par vienu valodu, valodas jāmācās pakāpeniski vienu pēc otras, lai neveidotos sajukums utt. –, tad mūsdienu speciālisti uzskata, ka vairāku valodu apgūšana jau agrā vecumā bērnam ir tikai vērtīga, ja izvēlētās metodes atbilst bērna vecumam un uztverei. Tiek pat uzskatīts – jo agrāk bērni sāk mācīties valodas, jo vieglāk un efektīvāk viņi tās apgūst.

Angļu valoda bērniem, Skrivanek

Angļu valoda bērniem: kad sākt mācības un kāpēc?

Bērnu elastība un spēja uzņemt jaunas zināšanas

Apgūt angļu valodu var jau vecumā no 3 līdz 4 gadiem. Smadzeņu elastības un straujās nervu sistēmas veidošanās dēļ bērni ne tikai aug un attīstās neparastā tempā, bet arī nemitīgi uzņem informāciju un ātri apgūst zināšanas. Pieaugušie, mācoties valodu, bieži mēdz tulkot no savas dzimtās valodas un cenšas balstīties jau zināmo valodu likumos, kas dažkārt ir pretrunā ar jaunajiem. Tas rada mazāk stabilu jaunās valodas nostabilizēšanos atmiņā. Savukārt bērni valodas mācās neapzināti un bez problēmām pieņem jaunos valodas noteikumus un lieto apgūtos vārdus un frāzes.

Vecumam atbilstošas aktivitātes un nodarbības

Bērniem ir liela smadzeņu kapacitāte apgūt valodas dabiskā vidē, ja tiek pielietotas vecumam un uztverei piemērotas metodes – rotaļas, dziesmas, spēles un aktivitātes, kas raisa bērnu interesi par valodas apguves procesu. Dažādi radoši angļu valodas uzdevumi bērniem lieliski palīdz apgūt vārdu krājumu, bet interaktīvas rotaļas liek to aktīvi izmantot, attīstot runāšanas un komunikācijas prasmes.

Vēlme komunicēt un kopā rotaļāties

Bērna interesi mācīties valodu virza vēlme sazināties, tāpēc viņi nebaidās valodu lietot kļūdaini un meklē radošus risinājumus, lai komunicētu jaunajā valodā. Sabiedrība mums apkārt kļūst arvien multikulturālāka un daudzvalodīgāka, un jau no bērnības bērns dzird dažādas valodas. Turklāt bērni mazāk baidās kļūdīties vai izklausīties muļķīgi, arī viņu prasības un standarti pret sevi un savu valodas lietojamu ir zemāki, tāpēc, piemēram, bērnudārzā, rotaļlaukumā vai valodas nodarbībās sastopoties ar rotaļu biedru, kurš runā angļu vai kādā citā valodā, bērns nebaidīsies mēģināt arī pats runāt jaunajā valodā.

Tehnoloģiju loma angļu un citu valodu apguvē

Kā arī nevajag aizmirst, ka mūsdienu bērniem jau ir angļu valodas pirmie skolotāji pirms skolas gaitām – tehnoloģijas. Bērni neapzināti mācās valodas, skatoties multfilmas, klausoties dziesmas vai spēlējot spēles.

Dažādāka un plašāka satura pieejamība arī pašus bērnus motivē apgūt angļu valodu labāk. Angļu valodā pieejami TV šovi un multiplikācijas filmas mazākajiem, bet vecākiem bērniem un jauniešiem aktuālas angļu valodā pieejamas aplikācijas, podkāsti, youtube kanāli, sociālo tīklu konti, e-grāmatas, komiksi, kino filmas, seriāli utt.

Ieguvumi, apgūstot valodas agrā vecumā

Svešvalodas apguve nav tikai konkrētās jaunās zināšanas. Katru valodas nodarbību bērni attīsta arī problēmu risināšanas, kritiskās domāšanas un klausīšanās prasmes, uzlabo atmiņu, koncentrēšanos un spēju veikt vairākus uzdevumus vienlaikus. Bērniem, kas pārvalda vairākas valodas, ir arī paaugstinātas radošuma un elastīguma spējas, kā arī veidojas daudz plašāks pasaules redzējums.

Mācoties svešvalodu, bērns attīsta gan zinātkāri un interesi par kultūrām, gan empātiju un toleranci pret pasaules daudzveidību un krāsainību. Tāpēc nevajag baidīties, ka mazākajām atvasēm būs angļu un latviešu valodas “ķīselis galvā”, bet tā vietā rosināt apgūt pirmās angļu valodas zināšanas jau līdz skolas laikam kopā ar mūsu pedagogiem.

Angļu valoda – ieguldījums bērna nākotnē

Patiesībā angļu valodas zināšanas ir svarīgas jebkurā mācību procesā, jo liela daļa informācijas, pētījumu, grāmatu ir tieši angļu valodā. Turklāt labas angļu valodas prasmes ir atslēga uz studijām ārvalstīs vai mācību apmaiņas braucieniem.

Domājot par darba iespējām, angļu valoda ir vadošā valoda tādās nozarēs kā zinātne, aviācija, diplomātija, tūrisms, IT, tehnoloģijas, kas šobrīd strauji attīstās. Tāpat arvien populārāk kļūst veidot karjeru starptautiskos uzņēmumos, nereti strādājot attālināti vai bieži dodoties komandējumos. Teicamas angļu valodas zināšanas ir labs starta kapitāls, sadarbojoties ar teju jebkuras valsts uzņēmumiem un biznesa partneriem.

Angļu valodas apguve bērniem, Skrivanek
Angļu valodas mācības bērniem, Skrivanek
Angļu valodas kursi bērniem no 4 gadu vecuma

Angļu valoda bērniem mācību centrā Skrivanek

Īpaša mācību metode

Nodarbībās tiek izmantota mūsu pašu izveidotā mācību metode EFFECTO, ko pasniedzēji pielāgo atbilstoši grupas dalībnieku vecumam. Metodes veiksmes formulu veido aktivitāte, radošums un jautrība, lai valoda tiktu apgūta bez smagas piepūles.

Mūsu veidoto kursu pamatā ir aktīvo valodas prasmju – runāšanas un rakstīšanas, klausīšanās un lasīšanas – attīstīšana caur interaktīviem, radošiem uzdevumiem. Mūsu pieeja palīdz attīstīt spēju izmantot svešvalodu arī negaidītās situācijās, kam bērni iepriekš nav gatavojušies kā uz mācību stundu.

Skrivanek angļu valodas nometnes bērniem

Vasaras nometnes organizējam jau vairāk nekā desmit gadus, tās apmeklējuši vairāki tūkstoši bērnu. Skrivanek tiek rīkotas angļu valodas nometnes bērniem no 4 gadu vecuma, izmantojot īpaši izveidotas apmācību stratēģijas, kas palīdz valodu mācīties intensīvi, bet nepazaudējot prieku un rotaļīgumu.

Mūsu pasniedzēji ir profesionāli pedagogi ar lielu pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem, kuri zina, ka caur spēlēm, radošiem uzdevumiem un citām aktivitātēm valoda tiek apgūta vieglāk un motivācija mācīties ir daudz noturīgāka. Angļu valodas nometņu mērķis ir ne tikai mācīties valodu, bet arī jautri pavadīt skolas brīvdienas, satiekot jaunus draugus un uzzinot daudz jauna un interesanta.

Skrivanek angļu valodas kursi bērniem

Visa gada garumā pie mums norit arī angļu valodas kursi bērniem un jauniešiem, kas tiek organizēti dažādās vecuma grupās. Šobrīd piedāvājam kursus bērniem vecumā no 3 līdz 4 gadiem, no 5 līdz 6 gadiem un no 7 līdz 8 gadiem, kā arī 3.–4., 5.–6., 7.–9. un 10.–12. klašu skolēniem. Tāpat Skrivanek organizē ne tikai kursus, bet arī īpašas nodarbības, lai gatavotos skolas eksāmenam, bet 11.–12. klašu skolēniem notiek arī kursi ar pasniedzēju, kuram angļu valoda ir dzimtā valoda (native speaker).


  • -
Skrivanek nometnes bērniem 2023

Vasaras nometnes 2023 – laiks pieteikt bērnu piedzīvojumiem!

Category : Raksts

Vasaras nometnes 2023 – laiks pieteikt bērnu piedzīvojumiem!

Laukā jau jūtams pavasaris, un arī mācību gads pamazām tuvojas noslēgumam. Tas nozīmē, ka laiks izpētīt 2023. gada vasaras nometnes, lai bērniem sagādātu aizraujošu brīvlaika piedzīvojumu. Nometņu piedāvājums ir plašs un daudzveidīgs, tāpēc aktuāls ir jautājums, kā izvēlēties bērnam piemērotāko vasaras nometni un rosināt savu bērnu pavadīt vasaras brīvlaiku lietderīgi, apgūstot jaunas zināšanas un iemaņas, kas noderēs arī skolā.

Mēs, Skrivanek komanda, ticam, ka valodas ir ne tikai neizmērojama bagātība un ieguldījums mūsu zināšanās, bet arī interesants un prieka pilns veids, kā pavadīt savu brīvo laiku. Jebkura mūsu aktīvās atpūtas vasaras nometne būs iespēja pat skeptiskāko bērnu pārliecināt, ka mācīties valodas ir jautri, jo tas nebūt nenozīmē tikai sēdēšanu skolas solā un rakstīšanu burtnīcā, – var attīstīt vārdu krājumu un pat apgūt gramatiku, arī spēlējot sporta spēles svaigā gaisā.

Skrivanek nometnes bērniem 2023

Mācību metodes un aktivitātes nometnē

Mūsu ilggadējā pieredze, veidojot valodu kursus un nometnes gan bērniem, gan pieaugušajiem, pierādījusi, ka caur spēlēm, uzdevumiem, sarunām un citām aktivitātēm valoda tiek apgūta vieglāk un motivācija pastāvīgi attīstīt kādas svešvalodas prasmes un apgūt arī citas jaunas valodas ir daudz noturīgāka.

Visiem mūsu nometņu vadītājiem pazīstama Skrivanek Holding SE grupas izveidota mācību metode EFFECTO, ko pasniedzēji, protams, pielāgo atbilstoši tam, kāds ir nometnes dalībnieku vecums.

Jebkuras valodas nometnes pamatā ir svešvalodas izmantošana praktiskās situācijās. Tas nozīmē, ka nometnes laikā bērni attīstīs aktīvās valodas prasmes, nevis teorētiski apgūs gramatikas likumus. Šāda pieeja liek bērniem trenēt prasmi izmantot svešvalodu arī negaidītās situācijās, kam viņi iepriekš nav gatavojušies kā uz mācību stundu. Nometņu vadītāji nodarbības veido interaktīvi un radoši, lai bērni varētu darboties paši, kā arī aktīvi izmantotu apgūstamo svešvalodu visas dienas laikā.

Bērnu nometnes un valodas – galvenie ieguvumi

Piedaloties valodu nometnē, bērni būtiski attīsta loģisko domāšanu, izpratni par valodu un sarunu prasmes. Līdz ar valodas zināšanām veidojas arī interese par citu valstu un kultūru vēsturi un tradīcijām. Bērni mācās novērtēt daudzveidību, izprast un respektēt dažādas vērtības un iegūst plašāku redzesloku.

Tāpat bērni nometnēs satiek vienaudžus un iegūst jaunus draugus, kopā mācoties sadarboties un attīstot sociālās prasmes, kas ir būtiskas dzīvē. Vasaras nometnes bērniem var būt lieliska iespēja pabūt prom no tehnoloģiju ierīcēm un pavadīt laiku svaigā gaisā dažādās aktivitātēs. Tas pēc garā un noslogotā mācību gada ir svarīgi viņu fiziskajai veselībai un arī mentālajai labsajūtai, turklāt var rosināt vispārēju interesi par aktīvu dzīvesveidu.

Visbeidzot valodas nometnē bērns ne tikai iegūs vērtīgas valodas zināšanas, bet caur radošajiem uzdevumiem un spēlēm attīstīs arī citas intereses un talantus, piemēram, mākslā, amatniecībā, mūzikā, teātrī un dabas pētniecībā. Neatkarīgi no tā, cik jūsu atvasei ir gadi, laiks, kas pavadīts daudzveidīgi un kustībā, būs brīnišķīgs ieguldījums gan šajā, gan nākamajos dzīves posmos.

Skrivanek bērnu vasaras nometnes 2023

Skrivanek tiek rīkotas nometnes bērniem vecumā no 4 gadiem, izmantojot īpaši izveidotas apmācību stratēģijas, kas palīdz valodu mācīties intensīvi, bet nepazaudējot prieku un rotaļīgumu.

Vasaras nometnes mēs organizējam jau vairāk nekā desmit gadus, un tās apmeklējuši vairāki tūkstoši bērnu. Mūsu pasniedzēji ir profesionāli pedagogi ar lielu pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem.

Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, vecāku un bērnu atsauksmes, Skrivanek komanda un pedagogi arī šogad cītīgi gatavojušies vasarai, attīstot jaunas idejas un veidus, kā gan pašiem mazākajiem, gan jau vecākiem skolēniem nodot valodas prasmes. Mums ir svarīgi, ka jaunu zināšanu pamatā ir degsme un azarts. Nometnes mērķis ir ne tikai valodas apguve, bet arī lieliska iespēja kopā jautri pavadīt vasaras brīvdienas, satiekot jaunus draugus, piedaloties aktivitātēs un spēlēs un uzzinot daudz aizraujoša.

Ierasti lielākā interese ir par angļu valodas nometnēm, bet tāpat pie mums atradīsiet dienas nometnes krievu, vācu un latviešu valodā. 2023. gadā mēs esam izveidojuši arī jaunas vasaras nometnes: mākslas un gleznošanas nometne 1.-6. klases skolēniem Glezniecība, aktiermeistarības nometne 7.-12. klašu skolēniem Teātris, kā arī stila un tēla veidošanas nometne 12-15 gadus vecām meitenēm Stils un Mode. Ar visām nometnēm var iepazīties šeit.

Angļu valodas nometnes bērniem

Angļu valodas lomu mūsu digitālās attīstības un globalizācijas laikmetā, šķiet, vairs nav pat jāskaidro. Lai arī mūsdienu bērni un jaunieši jau paši pavada daudz laika, patērējot saturu, izklaides un kultūras iespējas angļu valodā – skatoties filmas, lasot grāmatas, komiksus, blogus, sekojot līdzi sev interesējošai mūzikai, sērfojot Youtube un sociālajos tīklos –, kāda no mūsu nometnēm lieliski attīstīs valodas aktīvās un praktiskās prasmes.

Tā kā visas nometnes tiek rīkotas nelielās grupās (no pieciem līdz desmit audzēkņiem), pieprasītākajām angļu valodas nometnēm esam izveidojuši vairākus nometnes norises laikus, kas apkopoti pie katras nometnes apraksta.

Skrivanek valodu nometnes 2023

Pirmsskolas vecuma bērniem – English Kid

Pētījumi apliecina, ka, jo agrāk sākam mācīties svešvalodu, jo vieglāk un labāk to apgūstam. 4 līdz 6 gadu vecumā bērni ir ļoti atvērti jaunām zināšanām un dedzīgi vēlas iepazīt pasauli, tāpēc arī jaunu valodu spēj apgūt dabiski un apbrīnojami viegli. Arī šovasar Skrivanek gaidīs pašus mazākos nometnē English Kid, lai kopā atklātu aizraujošo angļu valodas pasauli un iegūtu jaunus draugus.

Programmā ir dažādas nodarbību tēmas, pēc kurām pedagogi atbilstoši vecuma grupai veido aktivitātes rotaļu, spēļu, dziesmu, stāstījumu un pasaku veidā.

Mūsu populārākā nometne – Riga Fun

Aktīvās atpūtas un angļu valodas nometne Riga Fun ir mūsu darbības sākums valodu izglītojošajā jomā, un mūsu pirmie audzēkņi nu jau ir pieauguši. Šī ir iespēja bērniem un jauniešiem no 1. līdz 6. klasei nostiprināt savas angļu valodas zināšanas, piedaloties dažādās aktivitātēs, diskusijās, konkursos, muzeju apmeklējumos un aktīvās spēlēs Rīgas parkos.

Katrā dienā ir sava tēma, pēc kuras tiek veidotas nodarbības un radošie projekti angļu valodā – lasīšana, audio, video, leksikas un gramatikas izpratnes uzdevumi, spēles, plakātu veidošana, zīmēšana, prezentācijas u. tml.

Skrivanek angļu valodas nometnes 2023

Jauniešiem – English Expert

Pateicoties interneta videi un mācību stundām skolā, mūsdienās vecākiem bērniem bieži vien jau ir labas angļu valodas prasmes, tāpēc Skrivanek organizē angļu valodas nometni English Expert 6.–7. un 8.–9. klases skolēniem ar B1–C2 angļu valodas zināšanu līmeni. Šajā vasaras nometnē apgūt angļu valodu varēs kopā ar pedagogiem, kuriem angļu valoda ir dzimtā valoda. Tas lieliski palīdzēs uzlabot jauniešu valodas izrunas prasmes un iepazīt idiomas un frāzes, kas raksturīgas dzimtās valodas lietotājiem.

Lai piedalītos nometnē, jāveic tests angļu valodas zināšanu līmeņa noteikšanai. To iespējams izdarīt šeit, komentāros norādot “English Expert”.

Latviešu valodas nometnes

Bērniem, kuru ģimenē nerunā latviski vai kuri pamatizglītību apguvuši vai apgūst ārvalstīs, mēs piedāvājam latviešu valodas vasaras nometnes. Aktivitātēs brīvā dabā, radošos uzdevumos un interaktīvās nodarbībās grupās vai pa pāriem tiek trenētas komunikācijas un praktiskās valodas prasmes.

Skrivanek organizē trīs latviešu valodas nometnes: Esi sveiks! (1.–6. klases skolēniem), Atpakaļ skolā (4.–6. klases skolēniem) un Mana vasara (1.–6. klases skolēniem). Nometnēs dalībnieki piedalīsies izklaidējoši izglītojošās aktivitātēs, pilnveidojot savas latviešu valodas prasmes neformālā gaisotnē.

Latviešu valodas dienas nometnes tiek plānotas tā, lai bērni izzinātu ne tikai latviešu valodu, bet arī iepazītu mūsu skaistās valodas vēsturi, valsts tradīcijas, vēsturi, folkloru un kultūru.

Vācu un krievu valodas nometnes

Vācu valodas nometne Deutsch Macht Spaß paredzēta 4.–6. klases bērniem ar un bez priekšzināšanām vācu valodā. Jaunas zināšanas tiks apgūtas caur spēlēm, izglītojošām aktivitātēm, pilnveidojot valodas prasmes sarunās, rotaļās, konkursos, “Arts and crafts” projektos un citās aktivitātēs.

Krievu valodas nometne Ззанимательный русский veidota 4.–6. klases bērniem, kuru dzimtā valoda ir latviešu, bet ir interese apgūt arī vienu no senākajām un sarežģītākajām valodām pasaulē. Nometnē bērni darbosies gan komandās, gan individuāli, attīstot valodu prasmes un pavadot laiku brīvā un nepiespiestā gaisotnē. Krievu valodai ir plašs kultūras mantojums, savs alfabēts, kuru vai līdzīgu tam lieto daudzu slāvu valodu rakstībā. Iespējams, šī nometne raisīs jūsu bērnā interesi turpināt mācīties krievu valodu skolā kā otro vai trešo mācību valodu vai nākotnē kursos apgūt arī citas slāvu valodas – ukraiņu, baltkrievu, poļu, čehu u. c.

Informācija vecākiem par Skrivanek nometnēm

Dienas nometnes

Līdzīgi kā uz skolu arī uz Skrivanek nometnēm bērni katru dienu dodas pie mums un atpakaļ mājās. Mūsu vasaras nometnes patiks tiem vecākiem, kuri vēlas, lai dienā bērniem būtu nodrošinātas izklaidējoši izglītojošas aktivitātes, bet atšķirībā no diennakts nometnēm – vakarus viņi joprojām pavadītu kopā ar ģimeni.

Nometņu norises vieta ir Rīgas centrs – Skrivanek birojs Lāčplēša ielā 87C – un tuvākā apkārtne, kopā dodoties brīvā dabā, apmeklējot muzejus u. tml.

Šogad piedāvājam gan pilnas, gan nepilnas dienas nometnes. Nepilnas dienas nometnes notiek no plkst. 9.00 līdz 13.00 vai no plkst. 13.30 līdz 17.30, bet pilnas dienas nometnes ilgst katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Jūsu ērtībām esam parūpējušies, ka varat atstāt savu atvasi pie mums jau no plkst. 8.15, bet ierasties pakaļ līdz pat plkst. 17.30. Vecākie bērni var doties mājup paši, iepriekš saskaņojot to ar nometnes rīkotāju.

Kā pieteikties vasaras nometnei

Ja esat izvēlējies savu nometni, atliek tikai pieteikties, aizpildot elektronisko pieteikuma formu vai zvanot uz bezmaksas tālruni 80 00 72 72, vai rakstot e-pastu [email protected].

Nepieciešamā pieteikuma informācija: bērna un vecāka/aizbildņa vārds, uzvārds, personas kods; mājas adrese, vecāka/aizbildņa kontakttālrunis, e-pasta adrese; vasaras nometne, kurai vēlaties pieteikties; nometnes norises laiks un vecuma grupa; vēlamais dalības maksas apmaksas grafiks un veids.

Pēc pieteikuma saņemšanas mēs jums nosūtīsim līgumu, rēķinu un citu aktuālo informāciju.

Dalības maksa

Mājaslapā pie katras mūsu vasaras nometnes norādīta arī dalības maksa. Summu iespējams apmaksāt pa daļām skaidrā naudā/ar karti mūsu birojā Rīgā, Lāčplēša ielā 87C vai elektroniski ar bankas pārskaitījumu pēc brīvi izvēlēta samaksas grafika. Lai arī līdz nometnes sākumam vēl ir laiks, lūgums ņemt vērā: lai garantētu vietu nometnē, lūdzam veikt pirmo iemaksu 50 EUR apmērā 7 dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.

Dienas nometnes dalības maksa ietver ne tikai administratīvās un personāla izmaksas, nometnes norisei nepieciešamo aprīkojumu un materiālus, ekskursijas un telpu nomu, bet arī siltos dzērienus nodarbību laikā un uzkodas vai pusdienas. Tāpat nometnes laikā tiks uzņemtas fotogrāfijas un video, ko pēc tam saņemsiet elektroniskā formātā, kas dos iespēju kopā ar bērnu pārrunāt šo skaisto vasaras piedzīvojumu. Vairāk par dalības maksu un atlaidēm uzzināsiet šeit.

Uz valodu kursiem aicināti arī vecāki

Ja, iepazīstoties ar bērnu nometņu aprakstiem, arī pašiem sāk gribēties apgūt kādu jaunu svešvalodu vai papildināt zināšanas, ieskatieties mūsu svešvalodu kursu piedāvājumā pieaugušajiem. Mācību centrs Skrivanek piedāvā mācīties angļu, spāņu, itāļu, zviedru, norvēģu, vācu un krievu valodu grupās, kā arī igauņu, lietuviešu, dāņu, ukraiņu, poļu, arābu valodu un ne tikai individuālās nodarbībās. Mūsu lielākais prieks ir nezūdoša interese par svešvalodu apguvi!


  • -
Skrivanek krāsojamās lapas bērniem

Bezmaksas krāsojamās lapas bērniem

Category : Raksts

Bezmaksas krāsojamās lapas bērniem

Paklau, bet vasara taču vairs nav aiz kalniem, tepat vien jau degungalā sēž un ar aci miedz. Kamēr bērniem tie ir lieli prieki, mums vecākiem kā parasti prātā domas un domiņas, kā mūsu mazos nerātņus nodarbināt? Jo pieaugušajiem jau nav vasaras brīvlaika, darbs nekur neaizbēg un priekšnieks mums nedos trīs mēnešus garu atvaļinājumu.

Kā padarīt bērniem vasaras brīvdienas interesantas, jautras, piepildītas un varbūt arī izglītojošas. Lielākais prieks jebkuram vecākam noteikti būtu, lai viņu atvases vismaz vasaras brīvdienās aizmirstu par mobilajiem tālruņiem, datorspēlēm un citiem tehnoloģiju radītājiem brīnumiem.

Risinājumu jau noteikti ir daudz, jo īpaši, ja laukos mazos gaida vecmāmiņas un vectētiņi, sen nesatikti pērnās vasaras draugi, makšķere un ogu lauks. Tomēr sakām no pieredzes, ne jau visas vasaras garumā tas palīdzēs noturēt bērnu uzmanību, būs jāmeklē arī citas nodarbes.

Un tad nerātnību pilns mazais atgriezīsies mājās, lai kopā ar ģimeni turpinātu baudīt brīvdienas, garos vasaras vakarus un noteikti viena no nodarbēm, kas viņam ienāks prātā, būs – mammu, uzzīmēsi man ziloni? Mammu, Tu zini kā izskatās taurenis, kādā krāsā galu galā ir zebra? Un tad mammai būs jādomā, kā pateikt mazajam, ka viņa taču nemaz nemāk zīmēt neko vairāk par saulīti, mākoņiem un vientuļu egli😊

Mēs, bērnu vasaras nometņu rīkotāji esam izdomājuši veidu, kā jums palīdzēt. Skrivanek mācību centrs ne tikai visas vasaras brīvlaika garumā var jums piedāvāt interesantas un aizraujošas dažādu valodu nometnes bērniem un jauniešiem, bet esam sarūpējuši mūsu mājaslapā Skrivanek krāsojamās lapas bērniem.

Tur noteikti jūs kopīgi atradīsiet gan ziloņus, gan tauriņus, robotus, dinozaurus un supervaroņus. Nu redz, un jautrība var sākties. Nav jau nieks izdomāt, kādā krāsā ir zaķēnam acis vai nīlzirgam ūsas. Un kas vispār ir nīlzirgs? Krāsojamās lapas ir ne tikai aizraujoša nodarbe, tā ir arī izzinoša spēle, kas nodarbinās bērnu rociņas, prātus, veicinās izdomu un noteikti aizvedīs kādā iedomu ceļojumā.

Starp citu, šīs brīnišķīgās krāsojamā lapas ir iespējams arī izdrukāt un iedot mazajiem līdzi, dodoties pie vecvecākiem, izmantot dzimšanas dienu ballītēs. Mazo mākslas darbus var arī ierāmēt un piekārt pie sienas. Taču mēs ļoti priecāsimies, ja atsūtīsiet kādu mākslas darbu arī mums vai padalīsities ar to Skrivanek sociālajos medijos.

Jūs noteikti varat arī dalīties ar mūsu ideju ar citiem vecākiem un bērniem. Un mēs ļoti gaidīsim jūsu atvases mūsu vasaras nometnēs! Būs interesanti!

Ja vēlaties izmantot krāsojamās lapas komerciālos nolūkos, dariet to droši, bet noteikti klāt pievienojiet atsauci par to autoru.

P.S. Starp citu – tīģeriem vasarā ir vasaras raibumi degungalā😊 

Skrivanek krāsojamās lapas bērniem

  • -
Skrivanek, Par vasaras bērnu nometnēm

Par bērnu nometnēm

Category : Raksts

Par bērnu nometnēm

Bērnu nometnes lietderīgai vasaras pavadīšanai

Bērniem un skolēniem jau tūlīt, tūlīt sāksies šīs vasaras lielo piedzīvojumu laiks, kā nepalaist vasaru vējā? Bērnu nometnes – tās ir durvis uz jaunu dārgumu un jaunas pasaules iepazīšanu. Tā ir iespēja iegūt jaunus draugus, nostiprināt draudzības saites ar jau esošajiem, kuri iegūti piedaloties iepriekšējo gadu nometnēs. Tas ir veids, kā apzināt draudzības, izpalīdzības, sadarbības, uzticēšanās, apņēmības un pozitīvas attieksmes pret visu sev apkārt esošo patieso vērtību. Tā ir iespēja pilnveidot jau esošās prasmes un iemaņas vai apgūt jaunas lietas, par kurām pirms tam pat iedomāties nevarējāt. Daudziem no bērniem un jauniešiem, kuri nometnēs jau ir piedalījušies, tās ir siltas atmiņas par īpašo piedzīvojumu notikumu virpuli kopā ar jaunajiem draugiem.

Nedaudz vēstures par bērnu nometnēm

Latvijā tā pa īstam bērnu nometnes kļuva populāras salīdzinoši nesen. To varētu skaidrot ar šobrīd plašo pieeju jaunām mācību metodēm, jaunu un interesantu sporta veidu ienākšanu Latvijā, informāciju par dažādām nometnēm visā pasaulē, iespēju apgūt jebkuru pasaules valodu un izmantot ārvalstu nometņu organizētāju pieredzi.

Runājot par nometnēm, to aizsākumi ir meklējami ASV, kura ne par velti tiek dēvēta par nometņu dzimteni ar vairāk nekā 150 gadu ilgu nometņu organizēšanas vēsturi. 2011. gadā apritēja 150 gadi kopš pirmās speciāli organizētās bērnu nometnes ASV. Par pirmo organizēto nometni tiek uzskatīta 1861. gadā Frederika Gunna un viņa sievas īstenotā nometne skolas zēniem Vašingtonas apkārtnē. Frederiks un viņa sieva Abigeila strādāja privātajā skolā zēniem Vašingtonā. 1861. gada vasarā viņi kopā ar skolas audzēkņiem devās divu nedēļu ilgā ceļojumā, kurā bija iekļauts pārgājiens līdz nometnes vietai, nometnes vietas iekārtošana, braukšana ar laivām, peldēšanās, makšķerēšana un daudzas citas praktiskas lietas. Šis ceļojums bija tik veiksmīgs, ka šī tradīcija tika turpināta vēl 12 gadus.

Interesants ir fakts, ka nometņu kustības pirmajos gados nometnes
organizēja vienīgi zēniem. Tikai 1874. gadā ASV tika organizēta pirmā Jauno sieviešu kristīgās atpūtas nometne sievietēm, bet 1892. gadā –
pirmā nometne, kurā varēja piedalīties arī meitenes.

20. gadsimta sākumā sabiedrībā jau bija izveidojusies pārliecība par nometnes nozīmību veselības, izglītības un rekreācijas procesos, līdz ar to iniciējot arvien jaunu nometņu rašanos. Ideja par nometnes kā lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju bērniem izplatījās ne tikai ASV, bet arī daudzās citās pasaules valstīs, īpaši Anglijā un Zviedrijā.

Šobrīd bērnu un jauniešu nometnes ir populāras ļoti daudzās valstīs, tai skaitā arī Latvijā. Katrā valstī nometņu organizēšanas jomā ir sava specifika, tāpēc arī nometņu novirzieni ir dažādi.

Latvijā nometņu kustības aizsākums ir meklējams 20. gadsimta sākumā,
kad izveidojās gaidu un skautu kustības. Latvijā nometņu kustība attīstījās pēc Otrā pasaules kara līdz pat 90. gadiem. 1940. gadā Garkalnes skolā tika organizēta pirmā pionieru nometne Latvijā. Padomju gados tika organizētas dažādas nometnes, piemēram, pionieru, darba, tūrisma un sporta.

Skrivanek, raksts par bērnu un jauniešu vasaras nometnēm
Skrivanek, Par vasaras bērnu nometnēm

90. gadu sākumā, Latvijai atgūstot neatkarību, sāka attīstīties piedzīvojumu un izglītojošās nometnes, kuru pamatā bija nometnes filozofija un tai pakārtotu mērķu un uzdevumu, kā arī satura izveide.

Šobrīd liela daļa vecāku ir atklājusi vasaras nometnes bērniem kā ērtu un uzticamu veidu, kā vecāki vasaras garajos mēnešos var justies droši par bērna aktivitātēm, nodarbēm, kamēr paši ir aizņemti darbā. Ar katru gadu nometņu klāsts bagātinās – ja sākotnēji tika organizētas galvenokārt sporta aktivitāšu nometnes, tad šobrīd ir pieejamas neiedomājamu tematiku nometnes, sākot no izglītojošām sporta nometnēm, kurās sports tiek apvienots ar svešvalodas apgūšanu, jauktā tipa nometnes, kurās bērni ne tikai piedalās fiziskās aktivitātēs, bet arī pilnveido un attīsta savas mākslinieciskās dotības – dziedāšanu, dejošanu, rokdarbu veidošanu.

Ļoti interesantas un daudzpusīgas ir zinātniskās tematikas nometnes – tās ar lielāko prieku apmeklēs jaunie ķīmiķi, fiziķi, kosmosa un dabas pētnieki. Jauno tehnologu nometnes piedāvā ieskatu jaunāko un modernāko izgudrojumu pasaulē.

Ļoti aktuālas šobrīd ir dažādu valodu apguves vasaras nometnes bērniem un pusaudžiem. Jo valodas apguve ir pierādījusi to, ka šis process ir ne tikai interesants, bet arī ļoti attīsta jebkura cilvēka prāta spējas, intelektu, domāšanu, spēju būt motivētam un pabeigt iesākto.

Valodu zināšanas atklāj brīnumainu pasaules redzējumu, jo katrā zemē katrai tautai ir sava valoda. Ir valodas, kuras saprot daudzi cilvēki uz pasaules, ir valodas, kuras pastāstīs par tās runātājiem, par viņu vēsturi, viņu tradīcijām, viņu zemi. Un, dodoties ceļojumos, tā būs burvīga sajūta – uzrunāt satikto cilvēku arī viņam saprotamā valodā, izlasīt viņa valodā sarakstīto grāmatu, noskatīties viņa valodā uzņemto filmu, atrast jaunus draugus un arī nākotnē sadarbības partnerus viņa zemē!

Pieredze un redzējums par to, cik daudzas un dažādas vasaras nometnes bērnam apmeklēt, katram ir sava un mēdz būt pilnīgi atšķirīga. Nav vienas visiem derīgas receptes vai padoma šajā jautājumā. Katra bērna spējas attīstīt un realizēt sevi un izturēt kopējo slodzi ir izteikti individuālas.

Sākotnēji vecākiem, domājot par bērna iesaisti vasaras nometnēs, ir svarīgi atklāti paskatīties uz savu personīgo pieredzi, apzināties un izvērtēt to. Pašu pieredze ir tas, kā mēs skatāmies uz savu bērnu un viņa aktivitātēm, un tās mums reizēm neļauj saskatīt, kas tieši būtu piemērots manam bērnam, rēķinoties ar viņa unikālo temperamenta, rakstura iezīmju, emociju un interešu kopumu. Svarīgi ir saprast, ka bērna gan fiziskajai gan mentālajai slodzei būtu jāpieaug pakāpeniski, pieaugot vecumam.

Visu šo ieteikumu un nometņu dažādības ņemšana vērā, varētu būt liels “jā” vasaras nometnēm.

Ieguvēji būs visa ģimene – vecāki droši turpinās savas darba gaitas, vecmāmiņas vēl vairāk sailgosies pēc saviem mazbērniem, bet vislielākie ieguvēji būs paši bērni. Jo vasaras nometnes ir ne tikai izglītojošas, tās iemācīs daudzas vērtības, kuras noder ikvienam – cieņu un atzīšanu, darbu komandā, piepildīt un sasniegt savas vēlmes, būt drosmīgam, atklātam; uzticību, draudzību, taisnīgumu, atbildību un neatlaidību.


  • -

Vai Tavs bērns ir gatavs vasaras nometnei?

Category : Raksts

Vai Tavs bērns ir gatavs vasaras nometnei?

Nav šaubu tas noteikti ir svarīgākais jautājums, ja ģimenes atvasei šī būs pirmā nometne un visai ģimenei tā būs pirmā pieredze. Tas noteikti nav vienīgais jautājums, kas būs jāizrunā ģimenes “kopsapulcē”. Vasaras bērnu nometne patiesi ir lielisks veids kā bērniem lietderīgi un izglītojoši pavadīt vasaras brīvlaiku. Dažiem tā būs viena nedēļa, dažiem varbūt pat visa vasara dažādās nometnēs. Protams, vecākiem tas, ka jūsu bērns atrodas nometnē, kur ir gan pieskatīts, gan paēdis, gan piedalās jautrās nodarbēs, iegūst jaunas pieredzes un draugus, ir liels atbalsts, jo īpaši, ja visa vasara paiet darbā. Bērns vai jaunietis “viens pats mājās” – tas ir stress, neskaitāmi zvani, kontrole, pārdzīvojumi un beigu beigās viens otru esam nokaitinājuši ar pārmērīgu uztraukšanos un uzmanību.

Mūsu bērni ir ļoti dažādi un neviens cits, kā vecāki viņus tik labi nepazīst, tāpēc domājot par bērna labsajūtu, vispirms nevajadzētu paļauties uz citu klases bērnu pieredzi.

Bērna vecumam, pieņemot lēmumu par nometnes izvēli, ir būtiska nozīme. Pirmsskolas laiks ir ļoti sensitīvs, viegli ievainojams vecums, kas saistās ar bailēm no nezināmā, iziešanu ārpus drošā robežām. Tas bērnā var izraisīt gan sajūsmu, gan bailes un nedrošību. Tāpēc tikai vecāki spēj pieņemt bērnam vislabvēlīgāko lēmumu. Ja vecāki nav pārliecināti, vai bērns ir gatavs nedēļu ilgai prombūtnei, ir ieteicams sākt ar pusdienas vai dienas nometnēm. Savukārt, domājot par iespēju sūtīt bērnu uz diennakts nometni, ir ieteicams pakāpeniski pavērot, kā bērns reaģē un jūtas, pa nakti paliekot pie vecvecākiem vai pie draugiem. Ļoti labs variants būtu iespēja uz pirmo nometni doties kopā ar draugu, jo tas var abpusēji sniegt papildu drošības izjūtu.

Sākotnēji vismaz teorētiski vajadzētu bērnu iepazīstināt ar stāstu, kas ir nometne, ko tajās dara, kā tas notiek. Katru gadu Latvijā ir pieejamas neskaitāmas dažādas tematikas, dažādu laiku nometnes – pusdienas, pilnas dienas un pat diennakts.

Ja arī pēc šīs sarunas tavs bērns nevēlas un kategoriski atsakās doties uz nometni, labāk šādā situācijā nogaidīt, kad viņš pats izrādīs interesi. Bērna vēlme un psiholoģiskā gatavība doties uz nometni ir liela daļa no veiksmes stāsta.

Ja arī pats jūti satraukumu par gaidāmo notikumu, centies to neizrādīt un priecājies par gaidāmo nometni kopā ar bērnu. Satraukums noteikti būs!

Ļoti svarīgi ir saprast, kā rīkosies jūsu atvase dažādās situācijās. Ja bērnam rodas problēma, kuru viņš pats nespēj atrisināt, viņam ir jāzina, kur un kā lūgt palīdzību. Tas ir ļoti būtiski! Arvien biežāk nometnēs tiek ieviests noteikums, ka vecākiem drīkst zvanīt vienu reizi dienā – pārējā laikā telefoni tiek glabāti pie audzinātāja, lai visi bērni varētu produktīvi iesaistīties nometnes aktivitātēs. Tāpēc vecākiem ir jāpārrunā ar bērnu, ko darīt, kad viņš nevarēs sazvanīt mammu vai tēti. Bērnam ir jāiemāca, kādos gadījumos viņam ir jāmēģina pašam atrisināt situāciju un kādos gadījumos viņam ir jālūdz palīdzība.

Vai tavs bērns ir gatavs vasaras nometnei?

Ja bērns ir introverts, tas nenozīmē, ka bērnu nevar sūtīt uz nometni, vienkārši ir jāpabrīdina nometnes vadītājs – pedagogs noteikti zinās, kā šādu bērnu iesaistīt aktivitātēs.

Ja vecāki zina, ka viņu bērns ir ļoti aktīvs un nevaldāms, tad nometne šo uzvedību tikai pastiprinās, jo sveša, nezināma situācija vienmēr paaugstina stresa līmeni un akcentē raksturu, kā arī uzvedību. Taču tas arī nav iemesls nelaist bērnu uz nometni. Svarīgi ir pārrunāt to ar nometnes vadītāju. Kā veidot sadarbību ar šo bērnu – tālāk jau tā ir nometnes vadītāja kompetence.

Mēdz būt situācijas, kad bērns tiek pierunāts apmeklēt kādu vecāku izvēlētu bērna izaugsmei noderīgu nometni. Klasiskā kļūda ir tā, ka vecāki izvēlas bērnam nometni, bet savu izvēli ar bērnu nepārrunā. Ne vienmēr, bet sekas var būt – un tās parādīsies bērna uzvedībā jau nometnes laikā, kad bērns terorizēs gan vecākus, gan audzinātājus un konfliktēs ar citiem bērniem. Šī kļūda arī pēc nometnes bērnā var atstāt traumatisku pieredzi, turpmāku izvairīšanos no nometņu apmeklēšanas vai bailes no jaunā un nezināmā. Un kļūda varbūt ir bijusi tikai vecāku nepareizi izdarītajā nometnes izvēlē.

Protams, izvēli izdarīsiet jūs, vecāki, bet tam noteikti vajadzētu būt komandas darbam. Pirmajai pieredzei par uzticēšanos, motivēšanu, atbalstu, intereses izrādīšanu savam bērnam. Un tas būs tikai sākums lieliskām vasarām un nākamo vasaras nometņu laika gaidīšanai vesela gada garumā

.Ja bērns ar lielāko prieku pieņem došanos uz nometni, tad pirms došanās uz to, jo īpaši, ja tā ir bērna pirmā reize, noteikti vajadzētu ar viņu pārrunāt nometnes norisi un dažādas situācijas, kuras var notikt nometnes laikā, kā tajās rīkoties. Nometne ir vieta, kur bērns apgūst arī patstāvību un mācās veidot attiecības jaunā kolektīvā ar jauniem draugiem, kas būs noderīgas prasmes arī turpmākajā dzīvē. Svarīgi ir izvairīties no solījumiem, ka, “ja nepatiks, brauksim tev pakaļ”. Tas bērnu jau pirms nometnes noskaņos padoties pie pirmajām grūtībām un visticamāk šādu zvanu vecāki arī saņems. Ja tomēr vecāki pieņem lēmumu sūtīt bērnu uz nometni, apzinoties, ka riskē, tad ir jābūt gataviem, ka nometnes vadītājs otrajā vai trešajā nometnes dienā var palūgt braukt bērnam pakaļ, jo bērns nespēj regulēt savas emocijas un uzvedību.

Skrivanek rīko vasaras nometnes jau vairāk nekā desmit gadu. Vairāk par Skrivanek aktīvās atpūtas un valodu nometnēm skaties šeit.


  • -
Tematiskās vasaras nometnes bērniem Rīgā

Interesantākās vasaras nometnes bērniem Rīgā

Category : Raksts

Interesantākās vasaras nometnes bērniem Rīgā

Vasaras nometnes bērniem gadu no gada kļūst aizvien pieprasītākas un daudzveidīgākas. Ar šo lielisko iespēju ─atvasei pavadīt vasaras brīvlaiku lietderīgi, sāk aprast arī paši vecāki. Ikvienam, kam vasaras nometne ir pirmā, ne tikai bērnam, bet arī vecākiem, tās ir šaubas, satraukums, pārdomas un izzināšana. Protams, vienkāršāk taču būtu palūgt vecmāmiņai pieskatīt mazbērnu, taču vai vecmāmiņa nedēļas laikā sagatavos sporta programmu mazajam sportistam, palīdzēs iemācīties angļu vai franču valodu, veiks dabaszinību eksperimentus un apgūs rumbas deju soļus?

Nometnēs bērni kļūst patstāvīgāki, atrod jaunus draugus, notic saviem spēkiem, papildina savas zināšanas, iemācās pacietību, komunikāciju, darbošanos komandā. Un noteikti daudzas citas prasmes, kas motivē viņus kļūt apzinīgākiem, saprast pasauli, rada vēlmi apgūt un izzināt.

Tematiskās vasaras nometnes bērniem Rīgā

Arī 2022. gadā vasaras nometņu piedāvājums bērniem ir ļoti daudzpusīgs un milzīgs. Vasaras nometnes tiek organizētas, lai bērniem un jauniešiem būtu iespēja interesanti pavadīt vasaras brīvlaiku. Nometnes ir paredzētas dažāda vecuma grupām, tās ir tematiski dažādas. Vecākiem kopā ar savām atvasēm ir iespēja izvēlēties, kādu nometni apmeklēt – pusdienas, dienas vai pat diennakts nometni.

Nometnēs parasti tiek piedāvāta attiecīga mācību programma, ko papildina dažādas aktivitātes, ekskursiju programmas, arī ēdināšana.

Kādas tad ir interesantākās vasaras nometnes bērniem šogad?

2022. gada vasarai Rīgā tiek piedāvāti vairāki simti vasaras nometņu bērniem. Tās ir paredzētas jaunajiem sportistiem, tehnoloģiju un robotikas entuziastiem, valodniekiem, mazajiem māksliniekiem un dabas mīļiem. Plaši tiek piedāvātas arī nometnes, kurās bērni un jaunieši var ne tikai nodarboties ar sportu, bet arī iegūt citas zināšanas – bērni var piedalīties radošās darbnīcās, doties ekskursijās, pārgājienos un iesaistīties pavārmākslas nodarbībās.

Vasaras nometņu nosaukumi ir tik kārdinoši – Labie našķi un gardumi, Zinātniskie eksperimenti, Ceļojums Senajā Ēģiptē, Alise Brīnumzemē, Drošības skoliņa, Dabas ekspedīcija un citi. Apjukt var ikviens un interesanti liekas viss, vai ne?

Patīkami ir tas, ka aizvien vairāk tiek piedāvātas arī nometnes, kurās bērniem tiek mācītas prasmes, kas noderēs viņu pašu drošībai un sevis sargāšanai tālākajā dzīvē – peldēšanas prasmju apguve, zināšanu par personisko drošību attiecībās un interneta vidē, nedrošu situāciju atpazīšana, prasmes aizsargāt sevi un citus. Bieži vien ģimenē šīs tēmas tiek aizmirstas vai atstātas nākotnei.

 

Jaunajiem tehnoloģiju guru arī ir ko izvēlēties – robotikas skoliņas, ķimerēšanās tehnoloģiju darbnīcās, Lego robotu būvēšana, modeļu taisīšana. Un bērni noteikti aizmirstu par neveselīgu viedierīču izmantošanu katrā brīvā brīdī.

Ja jaunā atvase ir aizrāvusies ar kinofilmām un videoklipiem, tiešsaistes platformām, sociālajiem tīkliem, tad šogad tiek piedāvātas arī nometnes, kas iemācīs bērniem un jauniešiem lietderīgi un vērtīgi izmantot šīs nodarbes, piemēram, apgūstot jaunus vārdiņus franču valodā, veidojot animācijas, blogus, iegūstot informāciju par kino pasauli ne tikai teorētiski, bet arī praktiskajās nodarbībās.

Jaunajiem aktieriem, žurnālistiem, politiķiem tiek piedāvātas radošās nometnes, kurās lielu nozīmi veltīs runas mākslai, aktiermākslai, radošām aktivitātēm, sevis kā personības apzināšanai.

Opā, būs arī nometnes jaunajiem IT speciālistiem un programmētājiem. Tās gan vairāk būs paredzētas pamatskolas un vidusskolas skolēniem, bet tā ir lieliska iespēja apgūt programmēšanas valodu pamatus, spēļu izstrādes programmēšanu.

Pašiem mazākajiem tiek piedāvāta plaša nometņu programma – gan iespēja iejusties pasaku varoņos, zīmējot un radot savas pasakas, pasaku tēlus, mācoties burvju trikus ar īstu burvju cepuri un zaķi tajā, arī atklāt spiegu pasauli.

Ļoti interesantas un saistošas varētu būt arī dažādu valodu apguves nometnes gan mazajiem, gan arī pusaudžiem. Šīs nometnes ne tikai palīdzētu spert pirmos soļus jaunas valodas apguvē, bet dotu iespēju skolēniem sagatavoties nākamajam mācību gadam vai valodu eksāmeniem. Tā ir burvīga iespēja caur valodu apgūt kādas valsts kultūru, iepazīt tās tradīcijas, vēsturi, stāstus un virtuvi.

Ir iespēja apgūt angļu, vācu, krievu, franču, pat itāļu un ķīniešu valodu. Atliek tikai izvēlēties.

Valodu nometnes var būt tik dažādas – tās nav tikai teorētiskās nodarbības, gramatikas un vārdiņu apguve, tās ir ar valodu saistītas spēles, interaktīvās nodarbes, ekskursijas, pasniedzēji arī no citām pasaules zemēm, tie ir jauni draugi. Jaunu valodu zināšanas noteikti pavērs bērniem un jauniešiem ceļu uz bagāto valodu pasauli, interesi par tām, nākotnē arī lieliskas karjeras iespējas un iespēju izzināt nezināmo un saprast nesaprotamo. Varbūt tieši viņi kļūs par jaunajiem Eiropas Parlamenta tulkiem, valodniekiem un mūsu valodas vēstnešiem plašajā pasaulē.

Skrivanek rīko vasaras nometnes jau vairāk nekā desmit gadu. Vairāk par Skrivanek aktīvās atpūtas un valodu nometne skaties šeit.

Valodu nometnes Rīgā - interesantākās vasaras nometnes

  • -
Kā izvēlēties bērnam piemērotāko vasaras nometni?

Kā izvēlēties bērnam piemērotāko vasaras nometni?

Category : Raksts

Kā izvēlēties bērnam piemērotāko vasaras nometni?

Līdz vasaras brīvlaikam nu jau ir palicis pavisam maz un vecākiem ir pēdējais laiks sākt domāt, kur un ko darīs viņu bērni, kamēr viņiem pašiem būs jāstrādā. Būtu jau ļoti jauki, ja vasaras brīvdienas tiktu pavadītas lietderīgi un iegūti jauni draugi, apgūtas jaunās iemaņas, kas pēcāk noderēs skolas gaitās.

Bet kā izvēlēties bērnam piemērotāko vasaras nometni? Piedāvājumu klāsts ir tik plašs, daudzpusīgs un interesants. Sev izvēlēties būtu pavisam vienkārši, bet kā ieinteresēt savu atvasi?

Protams, ja gribam, lai bērns nometni apmeklētu ar prieku un aizrautību, jāņem vērā viņa vēlmes. Mazos sportistus taču nesūtīsim uz daiļlasīšanas vai deju nometni. Savukārt bērnus, kuriem patīk radošas nodarbes, diez vai aizraus basketbolistu ikdienas treniņi.

Un noteikti vecākiem rodas daudz un dažādi jautājumi, kurus izrunāt ģimenes lokā un, kurus var arī pajautāt pašiem nometņu organizatoriem.

Ja nometnes pieredze ir pirmā, tad noteikti nav pavisam viegli orientēties piedāvāto vasaras nometņu klāstā. Un vienmēr māc šaubas vai tas ir droši, vai bērnam patiks, vai viņš tur nejutīsies viens un nevienu nepazīs. Protams, satraukums mazliet būs, bet tikai īsu brīdi. Nometnes vada pieredzējuši pasniedzēji, entuziasti, pedagogi, kuru lielākais prieks ir darbs ar bērniem. Un viņi noteikti būs tie, kuri palīdzēs jūsu atvasei iejusties šajā pieredzes bagātajā, nezināmajā un interesantajā vasaras piedzīvojumā. 

Izlasot nometnes programmas aprakstu, vecākiem bieži vien šķiet, ka bērnam šī nometne varētu patikt, bet noteikti vajadzētu par to runāt arī ar bērniem. Jāizskaidro, kāda ir viena vai otra nometne. Protams, var radīt bērnos vairāk interesi, mazliet arī “pareklamējot” jomu, kas pašiem liekas interesanta, piemēram – “Tu iemācīsies peldēt un pēc tam vasarās varēsi strādāt pludmales patruļā” vai arī – “Mēs nākamvasar plānojam doties ceļojumā uz Parīzi un es priecāšos, ja Tu būsi mans tulks, jo es nesaprotu ne vārda franciski”. Taču nekādā gadījumā neuzspiediet bērnam savu gribu, viņam pašam ir jāvēlas doties uz nometni.

Mēs noteikti saprotam, ka vasaras nometnes bērniem ir lielisks veids, kā iegūt noteiktas zināšanas, apgūt valodas, uzlabotu fizisko formu, dotos ekskursijās. Un tajā laikā, kad vecāki vasarās strādā, viņu atvases lieliski pavada laiku, iegūstot jaunu pieredzi. Nometņu nosaukumi ir tik dažādi un reizēm pietiek tikai ar to, lai radītu bērnā interesi. Bet tomēr, ja jūsu viedokļi atšķiras, palīdziet bērnam ar izvēli, izskaidrojiet atšķirības, ieinteresējiet. Starp citu, lielākā daļa nometņu ir ļoti daudzpusīgas, valodas tiek apvienotas ar ceļojumiem, eksperimenti ar valodām, sports ar pārgājieniem un valodām.

Kādu nometni izvēlēties šovasar?
Kā izvēlēties bērnam piemērotāko vasaras nometni?

Starp citu – vienmēr pastāv iespēja doties ar savu jaunieti vai mazo kopā uz nometnes organizatoru biroju un kopā visu izrunāt. Bērnam būs iespēja redzēt telpas, kur notiek nometne, iepazīsies ar nometnes organizatoriem un viņš pats varēs pajautāt visu, ko vēlēsies.

Noteikti ir vērts vairākkārt izlasīt nometnes programmu, noskaidrot vai organizatori ir uzticami, izlasīt atsauksmes.

Svarīgs ir fakts, ka bērniem vajadzētu saprast, ka vasaras nometne nav paredzēta zināšanu “iekalšanai”, ka tā būs zināšanu apguve jautrās rotaļās, interesantās nodarbēs, kopā ar citiem bērniem, kuri noteikti kļūs par draugiem. Tā būs jaunu zināšanu apguve caur pieredzi, kas vieglāk paliks atmiņā.

Bērniem ļoti vērtīgas ir valodu nometnes, jo tieši šajā vecumā spēja komunicēt ir viena no vissvarīgākajām prasmēm. Jo agrāk bērni sāk mācīties svešvalodas, jo ātrāk viņi tās apgūst. Un apgūstot vienu svešvalodu, katra nākamā nebūs vairs tik liels izaicinājums.

Atcerieties paši – skolas laikā uz ķīmijas, fizikas un bioloģijas nodarbībām gājām ļoti lēni, pa ceļam izdomājot dažādus iemeslus, kādēļ neaiziet līdz kabinetam. Vasaras nometnēs, kas paredzētas jaunajiem zinātniekiem, šie stereotipi par dabas zinātņu grūto apgūšanu tiks lauzti. Nometnes laikā bērniem ir iespēja iepazīt medicīnu, bioloģiju, ķīmiju, izzināt procesus, veicot dažādus eksperimentus un iepazīstot noslēpumaino un brīnumaino zinātnes pasauli.

Sporta nometnes – tās noderēs jebkuram. Mūsdienās mēs bieži pārvietojamies ar dažādiem transportlīdzekļiem. Pastaigas dabā bieži vien tiek aizmirstas ikdienas aizņemtības dēļ. Bet kustoties bērns iepazīst pasauli, apzinās savas spējas un iespējas, sāk ticēt sev. Sports der jebkuram, it īpaši bērniem, kuri ir ļoti emocionāli un, kuriem jāiemācās tikt galā ar stresu. Sporta nometņu mērķis nav tikai treniņi, tas ir arī iepazīšanās ar dažādiem sporta veidiem, drosmes, vēlmes izmēģināt jauno, pabeigt līdz galam iesākto, disciplīnas izkopšana. Tā ir jautrība, komanda un individuālās uzvaras.

Nometnes izvēle ir ģimenes kopīgs komandas darbs un lēmums. Esam pārliecināti, ka tā noteikti nebūs tik grūta. Un noteikti būs laiks vasarā doties arī pie mīļās vecmāmiņas un dalīties jaukajos iespaidos par nometnē pieredzēto, apgūto vai uzspēlēt kopā ar vecmāmiņu futbolu, vai pat iemācīt viņai virtuvē uzorganizēt vulkāna izvirdumu.

Skrivanek rīko vasaras nometnes jau vairāk nekā desmit gadu. Vairāk par Skrivanek aktīvās atpūtas un valodu nometnēm skaties šeit.


  • -
Hei, mazais, jaunieti, pusaudzi - piesakies vasaras nometnei

Hei, mazais, jaunieti, pusaudzi!

Category : Raksts

Hei, mazais, jaunieti, pusaudzi!

Nepalaid vasaru vējā, ieķeries vējam astē!

Piedalies šīs vasaras piedzīvojumā kopā ar Skrivanek. Šovasar pieejams ļoti plašs vasaras dienas nometņu klāsts. Atliek tikai izvēlēties savējo!

Jā, skolas gads varbūt bija garš un nogurdinošs, pārāk daudz matemātikas, dabas zinību, skolotāju un pavadītu dienu klasē. Bija ko censties, vai ne?

Zini, vasaras nometnēs atzīmes neliek, te visi ir vienlīdz gudri, feini, atjautīgi un erudīti. Starp citu arī skolotāji – īsti brīnumdari. Jums kopā izdotos uzburt lielisku un jautru vasaru – mazliet būtu jāpamācās, mazliet jāpacenšas, bet vasaras nometnēs bērniem tas ir citādāk.

Hei, mazais, jaunieti, pusaudzi - piesakies vasaras nometnei

Nometnēs jebkura zināšanu un prasmju iegūšana notiek ļoti interaktīvi, caur spēlēm, rotaļām, smiekliem, atjautības uzdevumiem. Tiek rīkotas dažādu prasmju pilnveidošanas darbnīcas, sacensības, ekskursijas un pārgājieni.

Valodu mometnes noteikti ir ļoti vērtīgas, jo apgūstot jebkuru svešvalodu, Tu vienu dienu sapratīsi, ka skaties filmas bez tulkojuma, ka saproti, ko dzied Tava iemīļotā grupa, Tu varēsi doties ceļojumos un ģimene leposies ar Tavām valodu zināšanām. Un pašam tas pavērs jaunu pasauli izzināšanā un pašapziņā.

Vasara paskries nemanot – paspēsi arī apciemot sen nesatiktos brālēnus
un māsīcas, vecmāmiņas un vectētiņus, un Tev būs viņiem ko pastāstīt parsavu  ielisko pieredzi vasaras nometnē. Un varbūt pat iedrošināsi kādu draugu nākamgad doties uz nometni ar Tevi kopā. Tev noteikti nebūs lietaino dienu, kad nevarēsi izdomāt, ko darīt, nebūs ikdienas rutīnas – paskatīties iemīļoto TV seriālu, iziet pagalmā paspārdīt bumbu, uzdot sev jautājumus – ko darīt šodien? Kad vecākiem būs brīvdienas? Kad kāds pie manis atnāks ciemos?

Jo vasaras nometnēs bērniem tas viss Tev būs – jautrība, ciemiņi, našķi, draugi, bumbas, baloni, ballīte! Piesakies Skrivanek vasaras nometnēm bērniem un jauniešiem!