Angļu valoda bērniem – jo agrāk sāk mācīties, jo vieglāk valodu apgūst

Svešvalodu kursi un nometnes bērniem, tostarp jau pirmsskolas vecuma bērniem, kļūst arvien populārākas. Viens no iemesliem ir valodu loma mūsdienu pasaulē. Globalizācija, interneta vide, plašais satura piedāvājums visdažādākajās sfērās un nozarēs, karjeras un studiju iespējas ārvalstīs vai tiešsaistē, ceļošana – tas viss paver brīnišķīgas iespējas, bet arī pieprasa labas valodu zināšanas.

Otrs iemesls saistīts ar jaunākajiem pētījumiem par valodu apguvi. Ja agrāk valdīja dažādi mīti par to, kā bērniem pareizi mācīties valodas, – svešvalodu var apgūt tad, kad bērns runā dzimtajā valodā, vienlaicīgi bērns nevar apgūt vairāk par vienu valodu, valodas jāmācās pakāpeniski vienu pēc otras, lai neveidotos sajukums utt. –, tad mūsdienu speciālisti uzskata, ka vairāku valodu apgūšana jau agrā vecumā bērnam ir tikai vērtīga, ja izvēlētās metodes atbilst bērna vecumam un uztverei. Tiek pat uzskatīts – jo agrāk bērni sāk mācīties valodas, jo vieglāk un efektīvāk viņi tās apgūst.

Angļu valoda bērniem, Skrivanek

Angļu valoda bērniem: kad sākt mācības un kāpēc?

Bērnu elastība un spēja uzņemt jaunas zināšanas

Apgūt angļu valodu var jau vecumā no 3 līdz 4 gadiem. Smadzeņu elastības un straujās nervu sistēmas veidošanās dēļ bērni ne tikai aug un attīstās neparastā tempā, bet arī nemitīgi uzņem informāciju un ātri apgūst zināšanas. Pieaugušie, mācoties valodu, bieži mēdz tulkot no savas dzimtās valodas un cenšas balstīties jau zināmo valodu likumos, kas dažkārt ir pretrunā ar jaunajiem. Tas rada mazāk stabilu jaunās valodas nostabilizēšanos atmiņā. Savukārt bērni valodas mācās neapzināti un bez problēmām pieņem jaunos valodas noteikumus un lieto apgūtos vārdus un frāzes.

Vecumam atbilstošas aktivitātes un nodarbības

Bērniem ir liela smadzeņu kapacitāte apgūt valodas dabiskā vidē, ja tiek pielietotas vecumam un uztverei piemērotas metodes – rotaļas, dziesmas, spēles un aktivitātes, kas raisa bērnu interesi par valodas apguves procesu. Dažādi radoši angļu valodas uzdevumi bērniem lieliski palīdz apgūt vārdu krājumu, bet interaktīvas rotaļas liek to aktīvi izmantot, attīstot runāšanas un komunikācijas prasmes.

Vēlme komunicēt un kopā rotaļāties

Bērna interesi mācīties valodu virza vēlme sazināties, tāpēc viņi nebaidās valodu lietot kļūdaini un meklē radošus risinājumus, lai komunicētu jaunajā valodā. Sabiedrība mums apkārt kļūst arvien multikulturālāka un daudzvalodīgāka, un jau no bērnības bērns dzird dažādas valodas. Turklāt bērni mazāk baidās kļūdīties vai izklausīties muļķīgi, arī viņu prasības un standarti pret sevi un savu valodas lietojamu ir zemāki, tāpēc, piemēram, bērnudārzā, rotaļlaukumā vai valodas nodarbībās sastopoties ar rotaļu biedru, kurš runā angļu vai kādā citā valodā, bērns nebaidīsies mēģināt arī pats runāt jaunajā valodā.

Tehnoloģiju loma angļu un citu valodu apguvē

Kā arī nevajag aizmirst, ka mūsdienu bērniem jau ir angļu valodas pirmie skolotāji pirms skolas gaitām – tehnoloģijas. Bērni neapzināti mācās valodas, skatoties multfilmas, klausoties dziesmas vai spēlējot spēles.

Dažādāka un plašāka satura pieejamība arī pašus bērnus motivē apgūt angļu valodu labāk. Angļu valodā pieejami TV šovi un multiplikācijas filmas mazākajiem, bet vecākiem bērniem un jauniešiem aktuālas angļu valodā pieejamas aplikācijas, podkāsti, youtube kanāli, sociālo tīklu konti, e-grāmatas, komiksi, kino filmas, seriāli utt.

Ieguvumi, apgūstot valodas agrā vecumā

Svešvalodas apguve nav tikai konkrētās jaunās zināšanas. Katru valodas nodarbību bērni attīsta arī problēmu risināšanas, kritiskās domāšanas un klausīšanās prasmes, uzlabo atmiņu, koncentrēšanos un spēju veikt vairākus uzdevumus vienlaikus. Bērniem, kas pārvalda vairākas valodas, ir arī paaugstinātas radošuma un elastīguma spējas, kā arī veidojas daudz plašāks pasaules redzējums.

Mācoties svešvalodu, bērns attīsta gan zinātkāri un interesi par kultūrām, gan empātiju un toleranci pret pasaules daudzveidību un krāsainību. Tāpēc nevajag baidīties, ka mazākajām atvasēm būs angļu un latviešu valodas “ķīselis galvā”, bet tā vietā rosināt apgūt pirmās angļu valodas zināšanas jau līdz skolas laikam kopā ar mūsu pedagogiem.

Angļu valoda – ieguldījums bērna nākotnē

Patiesībā angļu valodas zināšanas ir svarīgas jebkurā mācību procesā, jo liela daļa informācijas, pētījumu, grāmatu ir tieši angļu valodā. Turklāt labas angļu valodas prasmes ir atslēga uz studijām ārvalstīs vai mācību apmaiņas braucieniem.

Domājot par darba iespējām, angļu valoda ir vadošā valoda tādās nozarēs kā zinātne, aviācija, diplomātija, tūrisms, IT, tehnoloģijas, kas šobrīd strauji attīstās. Tāpat arvien populārāk kļūst veidot karjeru starptautiskos uzņēmumos, nereti strādājot attālināti vai bieži dodoties komandējumos. Teicamas angļu valodas zināšanas ir labs starta kapitāls, sadarbojoties ar teju jebkuras valsts uzņēmumiem un biznesa partneriem.

Angļu valodas apguve bērniem, Skrivanek
Angļu valodas mācības bērniem, Skrivanek
Angļu valodas kursi bērniem no 4 gadu vecuma

Angļu valoda bērniem mācību centrā Skrivanek

Īpaša mācību metode

Nodarbībās tiek izmantota mūsu pašu izveidotā mācību metode EFFECTO, ko pasniedzēji pielāgo atbilstoši grupas dalībnieku vecumam. Metodes veiksmes formulu veido aktivitāte, radošums un jautrība, lai valoda tiktu apgūta bez smagas piepūles.

Mūsu veidoto kursu pamatā ir aktīvo valodas prasmju – runāšanas un rakstīšanas, klausīšanās un lasīšanas – attīstīšana caur interaktīviem, radošiem uzdevumiem. Mūsu pieeja palīdz attīstīt spēju izmantot svešvalodu arī negaidītās situācijās, kam bērni iepriekš nav gatavojušies kā uz mācību stundu.

Skrivanek angļu valodas nometnes bērniem

Vasaras nometnes organizējam jau vairāk nekā desmit gadus, tās apmeklējuši vairāki tūkstoši bērnu. Skrivanek tiek rīkotas angļu valodas nometnes bērniem no 4 gadu vecuma, izmantojot īpaši izveidotas apmācību stratēģijas, kas palīdz valodu mācīties intensīvi, bet nepazaudējot prieku un rotaļīgumu.

Mūsu pasniedzēji ir profesionāli pedagogi ar lielu pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem, kuri zina, ka caur spēlēm, radošiem uzdevumiem un citām aktivitātēm valoda tiek apgūta vieglāk un motivācija mācīties ir daudz noturīgāka. Angļu valodas nometņu mērķis ir ne tikai mācīties valodu, bet arī jautri pavadīt skolas brīvdienas, satiekot jaunus draugus un uzzinot daudz jauna un interesanta.

Skrivanek angļu valodas kursi bērniem

Visa gada garumā pie mums norit arī angļu valodas kursi bērniem un jauniešiem, kas tiek organizēti dažādās vecuma grupās. Šobrīd piedāvājam kursus bērniem vecumā no 3 līdz 4 gadiem, no 5 līdz 6 gadiem un no 7 līdz 8 gadiem, kā arī 3.–4., 5.–6., 7.–9. un 10.–12. klašu skolēniem. Tāpat Skrivanek organizē ne tikai kursus, bet arī īpašas nodarbības, lai gatavotos skolas eksāmenam, bet 11.–12. klašu skolēniem notiek arī kursi ar pasniedzēju, kuram angļu valoda ir dzimtā valoda (native speaker).