5 iemesli, kādēļ piedalīties Skrivanek dienas nometnē

1. Bērni iegūst jaunus draugus un pozitīvu pieredzi

Nometnes bērniem sniedz neaizmirstamu pieredzi, jaunus draugus, piedzīvojumus un lieliskas atmiņas par bērnību. Dažādās nometņu aktivitātes noteikti pozitīvi ietekmē bērna attīstību. Dalība Skrivanek Baltic dienas nometnē sniedz iespēju būt ārpus ikdienas rutīnas, attīstīt socializācijas prasmes, iegūt jaunus draugus, apgūt jaunas prasmes un zināšanas, kā arī paaugstināt pašapziņu un patstāvību. Lai nometnē pavadītais laiks būtu pēc iespējas pilnvērtīgāks, ir svarīgi izvēlēties nometni, kas atbilst bērna interesēm un vajadzībām.

2. Bērni Skrivanek dienas nometnēs izglītojas

Piedalīšanās bērnu nometnē dod lielisku iespēju papildināt formālo skolas izglītību un, piedaloties nometnes aktivitātēs, iegūt jaunas zināšanas un prasmes brīvā gaisotnē. Mūsu programmas ne tikai izglīto, bet arī izklaidē – mēs caur valodu izzinām drošību interneta vidē, dabas aizsardzību, izgudrojumus, ģeogrāfiju un vēsturi, veidojot projekta darbus un prezentācijas. Tas palīdz bērniem attīstīt savas izziņas un pētnieciskās prasmes!

Kāpēc apmeklēt Skrivanek vasaras nometnes
Kādēļ apmeklēt Skrivanek bērnu nometnes?

3. Bērni attīsta radošumu un apgūst jaunas prasmes

Skrivanek dienas nometnes ir radošas un raisa bērnu iztēli. Nometnes aktivitātēs un darbnīcās bērniem ir lieliska iespēja apgūt jaunas prasmes un pilnveidot esošās, attīstot savu radošumu, mākslinieciskumu, publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes, veicot radošus darbiņus un projektus (arts and crafts) dažādos humanitārajos mākslas priekšmetos, piemēram, valodas, vizuālā māksla, mūzika, dejošana un teātris. Šādā veidā bērni iemācās jaunas prasmes, izpaužoties radoši un attīstot izpratni par humanitāri mākslinieciskajām vērtībām.

4. Bērni komunicē un socializējas ar vienaudžiem

Piedalīšanās Skrivanek vasaras nometnēs dod iespēju bērniem satikties ar vienaudžiem, iegūt jaunus draugus un attīstīt savas socializēšanās prasmes, veicot dažādus uzdevumus grupās vai pa pāriem. Bērni apgūs prasme strādāt un sadarboties komandā, risināt problēmas un pielāgoties dažādiem cilvēku tipiem, raksturiem un viedokļiem. Tas palīdz iemācīties pielāgošanās spēju jaunā vidē, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par savu rīcību. Šīs prasmes būs noderīgas turpmākajā dzīvē arī ārpus nometnes.

5. Kvalitatīvi un jautri pavadīts brīvlaiks drošā vidē

Bērni Skrivanek nometnē pavadīs savu brīvo laiku kvalitatīvi un jautri, turklāt drošā un uzraudzītā vidē, tāpēc vecāki varēs būtu mierīgi un uzticēties, ka bērni atgriezīsies mājās ar brīnišķīgām atmiņām, kas paliks uz visu dzīvi! Mūsu profesionāļi, kuriem ir liela pieredze nometņu organizēšanā un vadīšanā, parūpēsies par bērna izglītību un emocionālo stāvokli drošā vidē ar valsts iestādes apstiprinātu infrastruktūru. Nometnē ir pieejamas mācību telpas, materiāli un palīglīdzekļi, higiēna un lieliska ēdināšana. Mūsu pieredzējušais personāls uzmanīgi seko līdzi bērna uzvedībai un attieksmei, lai nodrošinātu, ka nav mobinga vai vardarbības. Mēs vēlamies, lai bērni justos droši un varētu pilnībā piedalīties nometnes aktivitātēs un no sirds izbaudīt vasaru!