Par bērnu nometnēm

Bērnu nometnes lietderīgai vasaras pavadīšanai

Bērniem un skolēniem jau tūlīt, tūlīt sāksies šīs vasaras lielo piedzīvojumu laiks, kā nepalaist vasaru vējā? Bērnu nometnes – tās ir durvis uz jaunu dārgumu un jaunas pasaules iepazīšanu. Tā ir iespēja iegūt jaunus draugus, nostiprināt draudzības saites ar jau esošajiem, kuri iegūti piedaloties iepriekšējo gadu nometnēs. Tas ir veids, kā apzināt draudzības, izpalīdzības, sadarbības, uzticēšanās, apņēmības un pozitīvas attieksmes pret visu sev apkārt esošo patieso vērtību. Tā ir iespēja pilnveidot jau esošās prasmes un iemaņas vai apgūt jaunas lietas, par kurām pirms tam pat iedomāties nevarējāt. Daudziem no bērniem un jauniešiem, kuri nometnēs jau ir piedalījušies, tās ir siltas atmiņas par īpašo piedzīvojumu notikumu virpuli kopā ar jaunajiem draugiem.

Nedaudz vēstures par bērnu nometnēm

Latvijā tā pa īstam bērnu nometnes kļuva populāras salīdzinoši nesen. To varētu skaidrot ar šobrīd plašo pieeju jaunām mācību metodēm, jaunu un interesantu sporta veidu ienākšanu Latvijā, informāciju par dažādām nometnēm visā pasaulē, iespēju apgūt jebkuru pasaules valodu un izmantot ārvalstu nometņu organizētāju pieredzi.

Runājot par nometnēm, to aizsākumi ir meklējami ASV, kura ne par velti tiek dēvēta par nometņu dzimteni ar vairāk nekā 150 gadu ilgu nometņu organizēšanas vēsturi. 2011. gadā apritēja 150 gadi kopš pirmās speciāli organizētās bērnu nometnes ASV. Par pirmo organizēto nometni tiek uzskatīta 1861. gadā Frederika Gunna un viņa sievas īstenotā nometne skolas zēniem Vašingtonas apkārtnē. Frederiks un viņa sieva Abigeila strādāja privātajā skolā zēniem Vašingtonā. 1861. gada vasarā viņi kopā ar skolas audzēkņiem devās divu nedēļu ilgā ceļojumā, kurā bija iekļauts pārgājiens līdz nometnes vietai, nometnes vietas iekārtošana, braukšana ar laivām, peldēšanās, makšķerēšana un daudzas citas praktiskas lietas. Šis ceļojums bija tik veiksmīgs, ka šī tradīcija tika turpināta vēl 12 gadus.

Interesants ir fakts, ka nometņu kustības pirmajos gados nometnes
organizēja vienīgi zēniem. Tikai 1874. gadā ASV tika organizēta pirmā Jauno sieviešu kristīgās atpūtas nometne sievietēm, bet 1892. gadā –
pirmā nometne, kurā varēja piedalīties arī meitenes.

20. gadsimta sākumā sabiedrībā jau bija izveidojusies pārliecība par nometnes nozīmību veselības, izglītības un rekreācijas procesos, līdz ar to iniciējot arvien jaunu nometņu rašanos. Ideja par nometnes kā lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju bērniem izplatījās ne tikai ASV, bet arī daudzās citās pasaules valstīs, īpaši Anglijā un Zviedrijā.

Šobrīd bērnu un jauniešu nometnes ir populāras ļoti daudzās valstīs, tai skaitā arī Latvijā. Katrā valstī nometņu organizēšanas jomā ir sava specifika, tāpēc arī nometņu novirzieni ir dažādi.

Latvijā nometņu kustības aizsākums ir meklējams 20. gadsimta sākumā,
kad izveidojās gaidu un skautu kustības. Latvijā nometņu kustība attīstījās pēc Otrā pasaules kara līdz pat 90. gadiem. 1940. gadā Garkalnes skolā tika organizēta pirmā pionieru nometne Latvijā. Padomju gados tika organizētas dažādas nometnes, piemēram, pionieru, darba, tūrisma un sporta.

Skrivanek, raksts par bērnu un jauniešu vasaras nometnēm
Skrivanek, Par vasaras bērnu nometnēm

90. gadu sākumā, Latvijai atgūstot neatkarību, sāka attīstīties piedzīvojumu un izglītojošās nometnes, kuru pamatā bija nometnes filozofija un tai pakārtotu mērķu un uzdevumu, kā arī satura izveide.

Šobrīd liela daļa vecāku ir atklājusi vasaras nometnes bērniem kā ērtu un uzticamu veidu, kā vecāki vasaras garajos mēnešos var justies droši par bērna aktivitātēm, nodarbēm, kamēr paši ir aizņemti darbā. Ar katru gadu nometņu klāsts bagātinās – ja sākotnēji tika organizētas galvenokārt sporta aktivitāšu nometnes, tad šobrīd ir pieejamas neiedomājamu tematiku nometnes, sākot no izglītojošām sporta nometnēm, kurās sports tiek apvienots ar svešvalodas apgūšanu, jauktā tipa nometnes, kurās bērni ne tikai piedalās fiziskās aktivitātēs, bet arī pilnveido un attīsta savas mākslinieciskās dotības – dziedāšanu, dejošanu, rokdarbu veidošanu.

Ļoti interesantas un daudzpusīgas ir zinātniskās tematikas nometnes – tās ar lielāko prieku apmeklēs jaunie ķīmiķi, fiziķi, kosmosa un dabas pētnieki. Jauno tehnologu nometnes piedāvā ieskatu jaunāko un modernāko izgudrojumu pasaulē.

Ļoti aktuālas šobrīd ir dažādu valodu apguves vasaras nometnes bērniem un pusaudžiem. Jo valodas apguve ir pierādījusi to, ka šis process ir ne tikai interesants, bet arī ļoti attīsta jebkura cilvēka prāta spējas, intelektu, domāšanu, spēju būt motivētam un pabeigt iesākto.

Valodu zināšanas atklāj brīnumainu pasaules redzējumu, jo katrā zemē katrai tautai ir sava valoda. Ir valodas, kuras saprot daudzi cilvēki uz pasaules, ir valodas, kuras pastāstīs par tās runātājiem, par viņu vēsturi, viņu tradīcijām, viņu zemi. Un, dodoties ceļojumos, tā būs burvīga sajūta – uzrunāt satikto cilvēku arī viņam saprotamā valodā, izlasīt viņa valodā sarakstīto grāmatu, noskatīties viņa valodā uzņemto filmu, atrast jaunus draugus un arī nākotnē sadarbības partnerus viņa zemē!

Pieredze un redzējums par to, cik daudzas un dažādas vasaras nometnes bērnam apmeklēt, katram ir sava un mēdz būt pilnīgi atšķirīga. Nav vienas visiem derīgas receptes vai padoma šajā jautājumā. Katra bērna spējas attīstīt un realizēt sevi un izturēt kopējo slodzi ir izteikti individuālas.

Sākotnēji vecākiem, domājot par bērna iesaisti vasaras nometnēs, ir svarīgi atklāti paskatīties uz savu personīgo pieredzi, apzināties un izvērtēt to. Pašu pieredze ir tas, kā mēs skatāmies uz savu bērnu un viņa aktivitātēm, un tās mums reizēm neļauj saskatīt, kas tieši būtu piemērots manam bērnam, rēķinoties ar viņa unikālo temperamenta, rakstura iezīmju, emociju un interešu kopumu. Svarīgi ir saprast, ka bērna gan fiziskajai gan mentālajai slodzei būtu jāpieaug pakāpeniski, pieaugot vecumam.

Visu šo ieteikumu un nometņu dažādības ņemšana vērā, varētu būt liels “jā” vasaras nometnēm.

Ieguvēji būs visa ģimene – vecāki droši turpinās savas darba gaitas, vecmāmiņas vēl vairāk sailgosies pēc saviem mazbērniem, bet vislielākie ieguvēji būs paši bērni. Jo vasaras nometnes ir ne tikai izglītojošas, tās iemācīs daudzas vērtības, kuras noder ikvienam – cieņu un atzīšanu, darbu komandā, piepildīt un sasniegt savas vēlmes, būt drosmīgam, atklātam; uzticību, draudzību, taisnīgumu, atbildību un neatlaidību.