Samaksa

samaksa_g_cNometnes dalības maksas summu iespējams sadalīt vairākos maksājumos.

Lai garantētu vietu nometnē, iesakām veikt pirmo iemaksu līdz rēķinā (tas tiks nosūtīts uz e-pastu pēc pieteikuma saņemšanas) norādītajam samaksas termiņam. Ieteicamais pirmās iemaksas apjoms ir 35 EUR dienas nometnēm, savukārt 70 EUR – diennakts nometnēm. Atlikušo samaksas daļu iespējams sadalīt pēc saskaņota samaksas grafika, pilnu maksu veicot ne vēlāk kā desmit darbadienas pirms nometnes sākuma.

Lūdzu skatīt precīzu dalības maksas summu pie nometņu programmu aprakstiem, jo tā var atšķirties atkarībā no piedāvātās programmas.

Diennakts nometnes dalības maksā ir iekļautas administratīvās un personāla izmaksas, nometnes programmas izpildei nepieciešamais aprīkojums un materiāli, telpu noma, ēdināšana piecas reizes dienā, individuālā nelaimes gadījumu apdrošināšana katram bērnam, nometnes laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriāli elektroniskā formātā, transporta pakalpojumi no Rīgas uz nometnes norises vietu un no tās atpakaļ (ja vien nometnes aprakstā nav norādīts citādi).

Dienas nometnes dalības maksā ir iekļautas administratīvās un personāla izmaksas, nometnes programmas izpildei nepieciešamais aprīkojums un materiāli, ekskursijas, telpu noma, siltie dzērieni nodarbību laikā un programmā paredzētā ēdināšana, nometnes laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriāli elektroniskā formātā.

Samaksu par dalību nometnē iespējams veikt:

  • skaidrā naudā vai ar maksājumu karti mūsu birojā Rīgā, Lāčplēša ielā 87C, 3. stāvā;
  • elektroniski ar bankas pārskaitījumu.

Katram dalībniekam dāvanā:

  • T krekls;
  • atlaižu karte 12 % apmērā vecākiem valodu kursu apguvei Skrivanek Baltic Valodu skolā.

Atlaides:

  • 7 EUR atlaide iepriekšējo gadu nometņu dalībniekiem;
  • 7 EUR atlaide, ja no vienas ģimenes tiek sūtīti divi vai vairāk bērnu (attiecināma tikai uz diennakts nometņu dalībniekiem);
  • 7 EUR atlaide, ja piesakāties nometnei līdz 1. maijam;
  • Latvijas Goda ģimenes apliecības „3 + Ģimenes karte” īpašniekiem 5 % atlaide dienas bērnu vasaras nometnēm un 10 % atlaide diennakts bērnu vasaras nometnēm.
  • Rīdzinieka kartes īpašniekiem piedāvājam 7 euro atlaidi dienas bērnu un jauniešu valodu nometnēm Rīgā.
  • Club One kartes īpašniekiem piedāvājam 7% atlaidi dienas bērnu un jauniešu valodu nometnēm Rīgā.

Atlaides nesummējas. Klientam ir tiesības izvēlēties lielāko atlaidi.

Visas nometnes tiek organizētas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.

Nometņu programmas un tajās plānotās aktivitātes pieejamas sadaļāsDiennakts nometnesunDienas nometnes”.