Samaksa

samaksa_g_cNometnes dalības maksas summu iespējams sadalīt vairākos maksājumos.

Lai garantētu vietu nometnē, lūdzam veikt pirmo iemaksu 50 EUR apmērā 7 dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža. Dalības maksu iespējams samaksāt pa daļām skaidrā naudā/ar karti vai ar bankas pārskaitījumu pēc brīvi izvēlēta samaksas grafika.

Pilna samaksa jāveic ne vēlāk kā 14 dienas pirms dienas nometnes sākuma. Ne vēlāk kā 14 dienas pirms dienas nometnes sākuma ir iespējams informēt nometnes vadītāju par atteikšanos piedalīties nometnē. Ja informācija par atteikšanos no piedalīšanās dienas nometnē tiek saņemta no 10. līdz 14. dienai pirms nometnes sākuma, tad tiek atmaksāti 50% no dalības maksas, ja no 5.−10.dienai 30% no dalības maksas, ja informācija par atteikšanos tiek saņemta vēlāk, nauda netiek atmaksāta; Atsakoties no dalības dienas nometnē, minimālā summa, kas tiek ieturēta no samaksātas dalības maksas ir 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi), kas sedz pasta un citus administratīvos izdevumus. 

Lūdzu skatīt precīzu dalības maksas summu pie nometņu programmu aprakstiem, jo tā var atšķirties atkarībā no piedāvātās programmas.

Dienas nometnes dalības maksā ir iekļautas administratīvās un personāla izmaksas, nometnes programmas izpildei nepieciešamais aprīkojums un materiāli, ekskursijas, telpu noma, siltie dzērieni nodarbību laikā un programmā paredzētā ēdināšana, nometnes laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriāli elektroniskā formātā.

Samaksu par dalību nometnē iespējams veikt:

  • skaidrā naudā vai ar maksājumu karti mūsu birojā Rīgā, Lāčplēša ielā 87C;
  • elektroniski ar bankas pārskaitījumu.

Katram dalībniekam dāvanā:

  • T krekls;
  • atlaižu karte 12 % apmērā vecākiem valodu kursu apguvei mācību centrā Skrivanek.

Atlaides:

  • 7 EUR atlaide iepriekšējo gadu nometņu dalībniekiem;
  • 7 EUR atlaide, ja piesakāties nometnei līdz 1. maijam;
  • Latvijas Goda ģimenes apliecības „Goda ģimene” un „3 + Ģimenes karte” īpašniekiem 5 % atlaide pilnas dienas nometnei Riga Fun un 10 % atlaide nepilnas dienas nometnēm.

Atlaides nesummējas. Klientam ir tiesības izvēlēties lielāko atlaidi.

Visas nometnes tiek organizētas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.

Nometņu programmas un tajās plānotās aktivitātes pieejamas sadaļā Nometnes 2024”.