Ministru kabinets, ievērojot drošības prasības, atļauj rīkot bērnu vasaras nometnes

2021. gada 27. maijā veiktie grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredz atļaut bērnu vasaras nometņu darbību klātienē no 14. jūnija, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus. Bērnu skaits grupā nedrīkst pārsniegt 20 dalībnieku. Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls nometnes darbības laikā nesatiekas.

Lai šovasar varētu kļūt par nometnes dalībnieku, gan pieaugušajiem, kas iesaistīti nometnes organizēšanā un vadīšanā, gan bērniem, kas piedalās nometnē, ir jāveic Covid-19 tests.

Nometnē drīkst piedalīties:

  • tie darbinieki, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts  SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas tests un tas ir negatīvs, kā arī atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā 1 reizes nedēļā;
  • bērni, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts  SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas tests un tas ir negatīvs, kā arī atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā vienu reizi nedēļā;
  • ja bērnam vai pieaugušajam ir iespēja apliecināt, ka ir izslimota Covid-19 infekcija;
  • var dokumentāri apliecināt, ka ir pilnībā veikts Covid-19 vakcinācijas process ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām.

Nometņu organizatoriem jāparedz, ka norise tiek organizēta tikai noteiktā teritorijā (norises vietā). Netiek rīkotas aktivitātes ārpus šīs teritorijas, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji.

MK atļaujrīkot vasaras nometnes bērniem un jauniešiem

Nometnes dalībniekiem un personālam jālieto mutes un deguna aizsegi, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam un diennakts nometnes dalībniekus vienas grupas ietvaros.

Nometnē tiek noteikta atbildīgā persona un procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai personāla vidū tiek konstatēs Covid-19 saslimšanas gadījums.

Nometnes organizēšanā ir jāievēro Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem.

Papildu informācija un Ministru kabineta noteikumu Nr. 332 grozījumi publicēti Latvijas vēstnesī

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grožijumi publicēti Latvijas vēstnesī šeit.