MANA VASARA – aktīvās atpūtas un latviešu valodas nometne

Aktīvās atpūtas un latviešu valodas nometne

Šīs vasaras latviešu valodas piedzīvojums kopā ar Skrivanek būs īpašs! Latviešu valodas dienas nometne ir paredzēta bērniem, kuru ģimenēs nerunā latviešu valodā, kā arī tiem bērniem, kuri pamatizglītību apgūst ārvalstīs. Mēs ar patiesu aizrautību iemācīsim jūsu atvasēm mīlēt un iepazīt mūsu skaisto un tik bagāto valodu, kurai ir sena vēsture, kura ir dzimtā valoda tautai, kas ciena un sargā savas tradīcijas, vēsturi, folkloru un kultūru. Latviešu valodas dienas nometnes aktivitātes tiek plānotas tā, lai bērni izzinātu latviešu valodu ne tikai runājot, bet arī redzot, dzirdot, piedaloties aktivitātēs brīvā dabā, radošajās darbnīcās un interaktīvās latviešu valodas nodarbībās.

Nometne notiek:

24.07.−28.07.2023. 09.00–17.00 MANA VASARA 4.–6. klase 280 EUR ar PVN

Par nometni:

 • dalībnieku skaits no pieciem līdz desmit skolēniem vienā grupā;
 • nometnes pamatvalodas ir krievu un latviešu;
 • norises vieta: Rīga, Lāčplēša 87C;
 • vecāki var savus bērnus atstāt nometnes norises vietā 30 minūtes pirms nodarbību sākuma un sagaidīt 30 minūšu laikā pēc nodarbību beigām.

Nometnes cena iekļauj:

 • latviešu valodas nodarbības;
 • ieejas biļetes un dalību ekskursijās;
 • nometnei nepieciešamos materiālus;
 • pusdienas, kā arī siltos dzērienus un nelielas uzkodas nodarbību laikā;
 • apliecību par noteikta valodas kursa apguvi (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3360800628)
 • nometnes fotogrāfijas elektroniskā formātā.

Katrs dalībnieks dāvanā saņem:

 • T kreklu vai mugursomu.

Nodarbību metodika:

 • Izzinošie izpratnes uzdevumi latviešu valodā – lasīšana, audio, video, leksikas un gramatikas izpratnes uzdevumi par attiecīgās dienas tematiku, arī spēļu veidā;
 • Radošais projekta darbiņš “Arts and cratfts” – plakāts, zīmējums, erudīcijas spēles kartītes ar jautājumiem un zīmējumiem, prezentācija vai tml.
Lai garantētu vietu nometnē, lūdzam veikt pirmo iemaksu 50 EUR apmērā 7 dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža. Dalības maksu iespējams samaksāt pa daļām skaidrā naudā/ar karti vai ar bankas pārskaitījumu pēc brīvi izvēlēta samaksas grafika. Pilna samaksa jāveic ne vēlāk kā 14 dienas pirms dienas nometnes sākuma. Ne vēlāk kā 14 dienas pirms dienas nometnes sākuma ir iespējams informēt nometnes vadītāju par atteikšanos piedalīties nometnē. Ja informācija par atteikšanos no piedalīšanās dienas nometnē tiek saņemta no 10. līdz 14. dienai pirms nometnes sākuma, tad tiek atmaksāti 50% no dalības maksas, ja no 5.−10.dienai 30% no dalības maksas, ja informācija par atteikšanos tiek saņemta vēlāk, nauda netiek atmaksāta; Atsakoties no dalības dienas nometnē, minimālā summa, kas tiek ieturēta no samaksātas dalības maksas ir 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi), kas sedz pasta un citus administratīvos izdevumus.

PIETEIKTIES NOMETNEI

Aizpildiet elektronisko pieteikuma formu vai piesakieties pa bezmaksas tālruni 80 00 72 72, vai e-pastu [email protected]

Nodarbību programma:

DienaTemats/ Aktivitātes
Pirmdiena

SVĒTKI UN RITUĀLI

Izpratnes uzdevumi, aktivitātes, radoši projekta darbi un spēles par svētkiem un rituāliem Latvijā vārdu krājuma papildināšanai un nostiprināšanai. Lasīšanas un klausīšanās, sarunu un komunikācijas prasmju attīstīšana audiovizuālā un interaktīvā veidā.

Otrdiena

LITERATŪRA UN VAROŅI

Izpratnes uzdevumi, aktivitātes, radoši projekta darbi un spēles par literāriem un multiplikācijas vai filmu varoņiem vārdu krājuma papildināšanai un nostiprināšanai. Lasīšanas un klausīšanās, sarunu un komunikācijas prasmju attīstīšana audiovizuālā un interaktīvā veidā.

Trešdiena

DABA

Izpratnes uzdevumi, aktivitātes, radoši projekta darbi un spēles par ģeogrāfiju, dabu, ceļojumiem, dzīvniekiem, atklājumiem vārdu krājuma papildināšanai un nostiprināšanai Lasīšanas un klausīšanās, sarunu un komunikācijas prasmju attīstīšana audiovizuālā un interaktīvā veidā.

Ceturtdiena

ZINĀTNE UN IZGUDROJUMI

Izpratnes uzdevumi, aktivitātes, radoši projekta darbi un spēles par zinātniekiem, izgudrotājiem un viņu izgudrojumiem vārdu krājuma papildināšanai un nostiprināšanai. Lasīšanas un klausīšanās, sarunu un komunikācijas prasmju attīstīšana audiovizuālā un interaktīvā veidā.

Piektdiena

CEĻOJUMI

Izpratnes uzdevumi, aktivitātes, radoši projekta darbi un spēles par ievērojamākajām vietām Latvijā vārdu krājuma papildināšanai un nostiprināšanai Lasīšanas un klausīšanās, sarunu un komunikācijas prasmju attīstīšana audiovizuālā un interaktīvā veidā.

Ieskats iepriekšējo gadu vasaras nometnēs: