DEUTSCH MACHT SPAß – vācu valodas nometne

Mēs visi zinām slaveno bitīti Maiju, bet vai zinājāt, ka vācu valoda ir viena no sarežģītākajām un izplatītākajām valodām pasaulē, to par savu dzimto valodu sauc vācieši, austrieši un citas tautas, tā ir visizplatītākā dzimtā valoda Eiropas Savienībā.

Mūsu vācu valodas nometnes pedagogi ir savas profesijas un zināšanu entuziasti, kuri ar lielāko prieku nodos zināšanas jaunajiem runātājiem. Šīs nometnes ir paredzētas bērniem un jauniešiem ar un bez priekšzināšanām vācu valodā.

Vācu valodas apguve mūsu nometnēs ir ne tikai iepriekšējo zināšanu atkārtošana un nostiprināšana, tā būs jaunu zināšanu apgūšana caur spēlēm, izglītojošām aktivitātēm, pilnveidojot valodas prasmes sarunās, rotaļās, konkursos un citās aktivitātēs.

Par nometni:

 • 25 akadēmiskās valodas nodarbības;
 • dalībnieku skaits: no pieciem līdz desmit skolēniem vienā grupā;
 • nometnes pamatvalodas ir vācu un latviešu, ja nepieciešams, pasniedzējs izskaidro uzdotos uzdevumus arī krievu valodā;
 • norises vieta: Rīga, Lāčplēša iela 87C.

Nometnes cena iekļauj:

 • nometnei nepieciešamos materiālus;
 • piecas akadēmiskās vācu valodas nodarbības dienā;
 • siltos dzērienus un nelielas uzkodas nodarbību laikā;
 • apliecību par noteikta valodas kursa apguvi (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3360800628);
 • nometnes fotogrāfijas elektroniskā formātā.

Katrs dalībnieks dāvanā saņem:

 • T kreklu vai mugursomu.

Nodarbību metodika:

 • Izzinošie izpratnes uzdevumi vācu valodā – lasīšana, audio, video, leksikas un gramatikas izpratnes uzdevumi par attiecīgās dienas tematiku, arī spēļu veidā;
 • Radošais projekta darbiņš “Arts and cratfts” – plakāts, zīmējums, erudīcijas spēles kartītes ar jautājumiem un zīmējumiem, prezentācija vai tml.

Lai garantētu vietu nometnē, lūdzam veikt pirmo iemaksu 50 EUR apmērā 7 dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža. Dalības maksu iespējams samaksāt pa daļām skaidrā naudā/ar karti vai ar bankas pārskaitījumu pēc brīvi izvēlēta samaksas grafika.

Pilna samaksa jāveic ne vēlāk kā 14 dienas pirms dienas nometnes sākuma. Ne vēlāk kā 14 dienas pirms dienas nometnes sākuma ir iespējams informēt nometnes vadītāju par atteikšanos piedalīties nometnē. Ja informācija par atteikšanos no piedalīšanās dienas nometnē tiek saņemta no 10. līdz 14. dienai pirms nometnes sākuma, tad tiek atmaksāti 50% no dalības maksas, ja no 5.−10.dienai 30% no dalības maksas, ja informācija par atteikšanos tiek saņemta vēlāk, nauda netiek atmaksāta; Atsakoties no dalības dienas nometnē, minimālā summa, kas tiek ieturēta no samaksātas dalības maksas ir 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi), kas sedz pasta un citus administratīvos izdevumus. 

PIETEIKŠANĀS NOMETNEI BEIGUSIES

Aizpildiet elektronisko pieteikuma formu vai piesakieties pa bezmaksas tālruni 80 00 72 72, vai e-pastu [email protected]

Nodarbību programma:

DienaTemats/ Aktivitātes
Pirmdiena

ICH, MEINE FAMILIE, MEINE HOBBYS, MEINE VORLIEBEN

Izpratnes uzdevumi, aktivitātes, radoši projekta darbi un spēles par ģimeni, hobijiem vārdu krājuma papildināšanai un nostiprināšanai. Lasīšanas un klausīšanās, sarunu un komunikācijas prasmju attīstīšana audiovizuālā un interaktīvā veidā.

Otrdiena

MEINE SCHULE UND MEIN SOMMER

Izpratnes uzdevumi, aktivitātes, radoši projekta darbi un spēles par skolu un vasaru vārdu krājuma papildināšanai un nostiprināšanai. Lasīšanas un klausīšanās, sarunu un komunikācijas prasmju attīstīšana audiovizuālā un interaktīvā veidā.

Trešdiena

WELT DER ZIFFERN (NOTEN, TELEFONNUMMER, PREISE, GROSSEN)

Izpratnes uzdevumi, aktivitātes, radoši projekta darbi un spēles par cipariem vārdu krājuma papildināšanai un nostiprināšanai Lasīšanas un klausīšanās, sarunu un komunikācijas prasmju attīstīšana audiovizuālā un interaktīvā veidā.

Ceturtdiena

DEUTSCHLAND, SCHWEIZ, OESTERREICH

Izpratnes uzdevumi, aktivitātes, radoši projekta darbi un spēles par Vāciju, Austriju, Šveici vārdu krājuma papildināšanai un nostiprināšanai. Lasīšanas un klausīšanās, sarunu un komunikācijas prasmju attīstīšana audiovizuālā un interaktīvā veidā.

Piektdiena

FESTE, FEIERN, LUSTIGE GESCHICHTEN

Izpratnes uzdevumi, aktivitātes, radoši projekta darbi un spēles par svētkiem vāciski runājošajās valstīs vārdu krājuma papildināšanai un nostiprināšanai Lasīšanas un klausīšanās, sarunu un komunikācijas prasmju attīstīšana audiovizuālā un interaktīvā veidā.

 

Ieskats iepriekšējo gadu vācu valodas nometnē Deutsch macht Spaß: