Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts X
Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts X un tā rakstība