Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts W
Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts W un tā rakstība