Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts V
Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts V un tā rakstība