Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts T
Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts T un tā rakstība