Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts R
Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts R un tā rakstība