Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts Q
Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts Q un tā rakstība