Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts O
Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts O un tā rakstība