Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts L
Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts L un tā rakstība