Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts D
Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts D un tā rakstība