Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts B
Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts B un tā rakstība