Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts A
Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts A un tā rakstība