Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts U
Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts U un tā rakstība