Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts S
Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts S un tā rakstība