Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts C
Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts C un tā rakstība