Author Archives: Skrivanek

  • -
Skrivanek cipari angļu valodā - cipars 0

Cipars nulle

Category : Cipari

Skrivanek bezmaksas uzdevumi bērniem - cipars nulle
Skrivanek bezmaksas uzdevumi bērniem - cipara nulle rakstība

  • -
Hei, mazais, jaunieti, pusaudzi - piesakies vasaras nometnei

Hei, mazais, jaunieti, pusaudzi!

Category : Raksts

Hei, mazais, jaunieti, pusaudzi!

Nepalaid vasaru vējā, ieķeries vējam astē!

Piedalies šīs vasaras piedzīvojumā kopā ar Skrivanek. Šovasar pieejams ļoti plašs vasaras dienas nometņu klāsts. Atliek tikai izvēlēties savējo!

Jā, skolas gads varbūt bija garš un nogurdinošs, pārāk daudz matemātikas, dabas zinību, skolotāju un pavadītu dienu klasē. Bija ko censties, vai ne?

Zini, vasaras nometnēs atzīmes neliek, te visi ir vienlīdz gudri, feini, atjautīgi un erudīti. Starp citu arī skolotāji – īsti brīnumdari. Jums kopā izdotos uzburt lielisku un jautru vasaru – mazliet būtu jāpamācās, mazliet jāpacenšas, bet vasaras nometnēs bērniem tas ir citādāk.

Hei, mazais, jaunieti, pusaudzi - piesakies vasaras nometnei

Nometnēs jebkura zināšanu un prasmju iegūšana notiek ļoti interaktīvi, caur spēlēm, rotaļām, smiekliem, atjautības uzdevumiem. Tiek rīkotas dažādu prasmju pilnveidošanas darbnīcas, sacensības, ekskursijas un pārgājieni.

Valodu mometnes noteikti ir ļoti vērtīgas, jo apgūstot jebkuru svešvalodu, Tu vienu dienu sapratīsi, ka skaties filmas bez tulkojuma, ka saproti, ko dzied Tava iemīļotā grupa, Tu varēsi doties ceļojumos un ģimene leposies ar Tavām valodu zināšanām. Un pašam tas pavērs jaunu pasauli izzināšanā un pašapziņā.

Vasara paskries nemanot – paspēsi arī apciemot sen nesatiktos brālēnus
un māsīcas, vecmāmiņas un vectētiņus, un Tev būs viņiem ko pastāstīt parsavu  ielisko pieredzi vasaras nometnē. Un varbūt pat iedrošināsi kādu draugu nākamgad doties uz nometni ar Tevi kopā. Tev noteikti nebūs lietaino dienu, kad nevarēsi izdomāt, ko darīt, nebūs ikdienas rutīnas – paskatīties iemīļoto TV seriālu, iziet pagalmā paspārdīt bumbu, uzdot sev jautājumus – ko darīt šodien? Kad vecākiem būs brīvdienas? Kad kāds pie manis atnāks ciemos?

Jo vasaras nometnēs bērniem tas viss Tev būs – jautrība, ciemiņi, našķi, draugi, bumbas, baloni, ballīte! Piesakies Skrivanek vasaras nometnēm bērniem un jauniešiem!


  • -
Skrivanek, Par vasaras bērnu nometnēm

Par bērnu nometnēm

Category : Raksts

Par bērnu nometnēm

Bērnu nometnes lietderīgai vasaras pavadīšanai

Bērniem un skolēniem jau tūlīt, tūlīt sāksies šīs vasaras lielo piedzīvojumu laiks, kā nepalaist vasaru vējā? Bērnu nometnes – tās ir durvis uz jaunu dārgumu un jaunas pasaules iepazīšanu. Tā ir iespēja iegūt jaunus draugus, nostiprināt draudzības saites ar jau esošajiem, kuri iegūti piedaloties iepriekšējo gadu nometnēs. Tas ir veids, kā apzināt draudzības, izpalīdzības, sadarbības, uzticēšanās, apņēmības un pozitīvas attieksmes pret visu sev apkārt esošo patieso vērtību. Tā ir iespēja pilnveidot jau esošās prasmes un iemaņas vai apgūt jaunas lietas, par kurām pirms tam pat iedomāties nevarējāt. Daudziem no bērniem un jauniešiem, kuri nometnēs jau ir piedalījušies, tās ir siltas atmiņas par īpašo piedzīvojumu notikumu virpuli kopā ar jaunajiem draugiem.

Nedaudz vēstures par bērnu nometnēm

Latvijā tā pa īstam bērnu nometnes kļuva populāras salīdzinoši nesen. To varētu skaidrot ar šobrīd plašo pieeju jaunām mācību metodēm, jaunu un interesantu sporta veidu ienākšanu Latvijā, informāciju par dažādām nometnēm visā pasaulē, iespēju apgūt jebkuru pasaules valodu un izmantot ārvalstu nometņu organizētāju pieredzi.

Runājot par nometnēm, to aizsākumi ir meklējami ASV, kura ne par velti tiek dēvēta par nometņu dzimteni ar vairāk nekā 150 gadu ilgu nometņu organizēšanas vēsturi. 2011. gadā apritēja 150 gadi kopš pirmās speciāli organizētās bērnu nometnes ASV. Par pirmo organizēto nometni tiek uzskatīta 1861. gadā Frederika Gunna un viņa sievas īstenotā nometne skolas zēniem Vašingtonas apkārtnē. Frederiks un viņa sieva Abigeila strādāja privātajā skolā zēniem Vašingtonā. 1861. gada vasarā viņi kopā ar skolas audzēkņiem devās divu nedēļu ilgā ceļojumā, kurā bija iekļauts pārgājiens līdz nometnes vietai, nometnes vietas iekārtošana, braukšana ar laivām, peldēšanās, makšķerēšana un daudzas citas praktiskas lietas. Šis ceļojums bija tik veiksmīgs, ka šī tradīcija tika turpināta vēl 12 gadus.

Interesants ir fakts, ka nometņu kustības pirmajos gados nometnes
organizēja vienīgi zēniem. Tikai 1874. gadā ASV tika organizēta pirmā Jauno sieviešu kristīgās atpūtas nometne sievietēm, bet 1892. gadā –
pirmā nometne, kurā varēja piedalīties arī meitenes.

20. gadsimta sākumā sabiedrībā jau bija izveidojusies pārliecība par nometnes nozīmību veselības, izglītības un rekreācijas procesos, līdz ar to iniciējot arvien jaunu nometņu rašanos. Ideja par nometnes kā lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju bērniem izplatījās ne tikai ASV, bet arī daudzās citās pasaules valstīs, īpaši Anglijā un Zviedrijā.

Šobrīd bērnu un jauniešu nometnes ir populāras ļoti daudzās valstīs, tai skaitā arī Latvijā. Katrā valstī nometņu organizēšanas jomā ir sava specifika, tāpēc arī nometņu novirzieni ir dažādi.

Latvijā nometņu kustības aizsākums ir meklējams 20. gadsimta sākumā,
kad izveidojās gaidu un skautu kustības. Latvijā nometņu kustība attīstījās pēc Otrā pasaules kara līdz pat 90. gadiem. 1940. gadā Garkalnes skolā tika organizēta pirmā pionieru nometne Latvijā. Padomju gados tika organizētas dažādas nometnes, piemēram, pionieru, darba, tūrisma un sporta.

Skrivanek, raksts par bērnu un jauniešu vasaras nometnēm
Skrivanek, Par vasaras bērnu nometnēm

90. gadu sākumā, Latvijai atgūstot neatkarību, sāka attīstīties piedzīvojumu un izglītojošās nometnes, kuru pamatā bija nometnes filozofija un tai pakārtotu mērķu un uzdevumu, kā arī satura izveide.

Šobrīd liela daļa vecāku ir atklājusi vasaras nometnes bērniem kā ērtu un uzticamu veidu, kā vecāki vasaras garajos mēnešos var justies droši par bērna aktivitātēm, nodarbēm, kamēr paši ir aizņemti darbā. Ar katru gadu nometņu klāsts bagātinās – ja sākotnēji tika organizētas galvenokārt sporta aktivitāšu nometnes, tad šobrīd ir pieejamas neiedomājamu tematiku nometnes, sākot no izglītojošām sporta nometnēm, kurās sports tiek apvienots ar svešvalodas apgūšanu, jauktā tipa nometnes, kurās bērni ne tikai piedalās fiziskās aktivitātēs, bet arī pilnveido un attīsta savas mākslinieciskās dotības – dziedāšanu, dejošanu, rokdarbu veidošanu.

Ļoti interesantas un daudzpusīgas ir zinātniskās tematikas nometnes – tās ar lielāko prieku apmeklēs jaunie ķīmiķi, fiziķi, kosmosa un dabas pētnieki. Jauno tehnologu nometnes piedāvā ieskatu jaunāko un modernāko izgudrojumu pasaulē.

Ļoti aktuālas šobrīd ir dažādu valodu apguves vasaras nometnes bērniem un pusaudžiem. Jo valodas apguve ir pierādījusi to, ka šis process ir ne tikai interesants, bet arī ļoti attīsta jebkura cilvēka prāta spējas, intelektu, domāšanu, spēju būt motivētam un pabeigt iesākto.

Valodu zināšanas atklāj brīnumainu pasaules redzējumu, jo katrā zemē katrai tautai ir sava valoda. Ir valodas, kuras saprot daudzi cilvēki uz pasaules, ir valodas, kuras pastāstīs par tās runātājiem, par viņu vēsturi, viņu tradīcijām, viņu zemi. Un, dodoties ceļojumos, tā būs burvīga sajūta – uzrunāt satikto cilvēku arī viņam saprotamā valodā, izlasīt viņa valodā sarakstīto grāmatu, noskatīties viņa valodā uzņemto filmu, atrast jaunus draugus un arī nākotnē sadarbības partnerus viņa zemē!

Pieredze un redzējums par to, cik daudzas un dažādas vasaras nometnes bērnam apmeklēt, katram ir sava un mēdz būt pilnīgi atšķirīga. Nav vienas visiem derīgas receptes vai padoma šajā jautājumā. Katra bērna spējas attīstīt un realizēt sevi un izturēt kopējo slodzi ir izteikti individuālas.

Sākotnēji vecākiem, domājot par bērna iesaisti vasaras nometnēs, ir svarīgi atklāti paskatīties uz savu personīgo pieredzi, apzināties un izvērtēt to. Pašu pieredze ir tas, kā mēs skatāmies uz savu bērnu un viņa aktivitātēm, un tās mums reizēm neļauj saskatīt, kas tieši būtu piemērots manam bērnam, rēķinoties ar viņa unikālo temperamenta, rakstura iezīmju, emociju un interešu kopumu. Svarīgi ir saprast, ka bērna gan fiziskajai gan mentālajai slodzei būtu jāpieaug pakāpeniski, pieaugot vecumam.

Visu šo ieteikumu un nometņu dažādības ņemšana vērā, varētu būt liels “jā” vasaras nometnēm.

Ieguvēji būs visa ģimene – vecāki droši turpinās savas darba gaitas, vecmāmiņas vēl vairāk sailgosies pēc saviem mazbērniem, bet vislielākie ieguvēji būs paši bērni. Jo vasaras nometnes ir ne tikai izglītojošas, tās iemācīs daudzas vērtības, kuras noder ikvienam – cieņu un atzīšanu, darbu komandā, piepildīt un sasniegt savas vēlmes, būt drosmīgam, atklātam; uzticību, draudzību, taisnīgumu, atbildību un neatlaidību.


  • -

Vai Tavs bērns ir gatavs vasaras nometnei?

Category : Raksts

Vai Tavs bērns ir gatavs vasaras nometnei?

Nav šaubu tas noteikti ir svarīgākais jautājums, ja ģimenes atvasei šī būs pirmā nometne un visai ģimenei tā būs pirmā pieredze. Tas noteikti nav vienīgais jautājums, kas būs jāizrunā ģimenes “kopsapulcē”. Vasaras bērnu nometne patiesi ir lielisks veids kā bērniem lietderīgi un izglītojoši pavadīt vasaras brīvlaiku. Dažiem tā būs viena nedēļa, dažiem varbūt pat visa vasara dažādās nometnēs. Protams, vecākiem tas, ka jūsu bērns atrodas nometnē, kur ir gan pieskatīts, gan paēdis, gan piedalās jautrās nodarbēs, iegūst jaunas pieredzes un draugus, ir liels atbalsts, jo īpaši, ja visa vasara paiet darbā. Bērns vai jaunietis “viens pats mājās” – tas ir stress, neskaitāmi zvani, kontrole, pārdzīvojumi un beigu beigās viens otru esam nokaitinājuši ar pārmērīgu uztraukšanos un uzmanību.

Mūsu bērni ir ļoti dažādi un neviens cits, kā vecāki viņus tik labi nepazīst, tāpēc domājot par bērna labsajūtu, vispirms nevajadzētu paļauties uz citu klases bērnu pieredzi.

Bērna vecumam, pieņemot lēmumu par nometnes izvēli, ir būtiska nozīme. Pirmsskolas laiks ir ļoti sensitīvs, viegli ievainojams vecums, kas saistās ar bailēm no nezināmā, iziešanu ārpus drošā robežām. Tas bērnā var izraisīt gan sajūsmu, gan bailes un nedrošību. Tāpēc tikai vecāki spēj pieņemt bērnam vislabvēlīgāko lēmumu. Ja vecāki nav pārliecināti, vai bērns ir gatavs nedēļu ilgai prombūtnei, ir ieteicams sākt ar pusdienas vai dienas nometnēm. Savukārt, domājot par iespēju sūtīt bērnu uz diennakts nometni, ir ieteicams pakāpeniski pavērot, kā bērns reaģē un jūtas, pa nakti paliekot pie vecvecākiem vai pie draugiem. Ļoti labs variants būtu iespēja uz pirmo nometni doties kopā ar draugu, jo tas var abpusēji sniegt papildu drošības izjūtu.

Sākotnēji vismaz teorētiski vajadzētu bērnu iepazīstināt ar stāstu, kas ir nometne, ko tajās dara, kā tas notiek. Katru gadu Latvijā ir pieejamas neskaitāmas dažādas tematikas, dažādu laiku nometnes – pusdienas, pilnas dienas un pat diennakts.

Ja arī pēc šīs sarunas tavs bērns nevēlas un kategoriski atsakās doties uz nometni, labāk šādā situācijā nogaidīt, kad viņš pats izrādīs interesi. Bērna vēlme un psiholoģiskā gatavība doties uz nometni ir liela daļa no veiksmes stāsta.

Ja arī pats jūti satraukumu par gaidāmo notikumu, centies to neizrādīt un priecājies par gaidāmo nometni kopā ar bērnu. Satraukums noteikti būs!

Ļoti svarīgi ir saprast, kā rīkosies jūsu atvase dažādās situācijās. Ja bērnam rodas problēma, kuru viņš pats nespēj atrisināt, viņam ir jāzina, kur un kā lūgt palīdzību. Tas ir ļoti būtiski! Arvien biežāk nometnēs tiek ieviests noteikums, ka vecākiem drīkst zvanīt vienu reizi dienā – pārējā laikā telefoni tiek glabāti pie audzinātāja, lai visi bērni varētu produktīvi iesaistīties nometnes aktivitātēs. Tāpēc vecākiem ir jāpārrunā ar bērnu, ko darīt, kad viņš nevarēs sazvanīt mammu vai tēti. Bērnam ir jāiemāca, kādos gadījumos viņam ir jāmēģina pašam atrisināt situāciju un kādos gadījumos viņam ir jālūdz palīdzība.

Vai tavs bērns ir gatavs vasaras nometnei?

Ja bērns ir introverts, tas nenozīmē, ka bērnu nevar sūtīt uz nometni, vienkārši ir jāpabrīdina nometnes vadītājs – pedagogs noteikti zinās, kā šādu bērnu iesaistīt aktivitātēs.

Ja vecāki zina, ka viņu bērns ir ļoti aktīvs un nevaldāms, tad nometne šo uzvedību tikai pastiprinās, jo sveša, nezināma situācija vienmēr paaugstina stresa līmeni un akcentē raksturu, kā arī uzvedību. Taču tas arī nav iemesls nelaist bērnu uz nometni. Svarīgi ir pārrunāt to ar nometnes vadītāju. Kā veidot sadarbību ar šo bērnu – tālāk jau tā ir nometnes vadītāja kompetence.

Mēdz būt situācijas, kad bērns tiek pierunāts apmeklēt kādu vecāku izvēlētu bērna izaugsmei noderīgu nometni. Klasiskā kļūda ir tā, ka vecāki izvēlas bērnam nometni, bet savu izvēli ar bērnu nepārrunā. Ne vienmēr, bet sekas var būt – un tās parādīsies bērna uzvedībā jau nometnes laikā, kad bērns terorizēs gan vecākus, gan audzinātājus un konfliktēs ar citiem bērniem. Šī kļūda arī pēc nometnes bērnā var atstāt traumatisku pieredzi, turpmāku izvairīšanos no nometņu apmeklēšanas vai bailes no jaunā un nezināmā. Un kļūda varbūt ir bijusi tikai vecāku nepareizi izdarītajā nometnes izvēlē.

Protams, izvēli izdarīsiet jūs, vecāki, bet tam noteikti vajadzētu būt komandas darbam. Pirmajai pieredzei par uzticēšanos, motivēšanu, atbalstu, intereses izrādīšanu savam bērnam. Un tas būs tikai sākums lieliskām vasarām un nākamo vasaras nometņu laika gaidīšanai vesela gada garumā

.Ja bērns ar lielāko prieku pieņem došanos uz nometni, tad pirms došanās uz to, jo īpaši, ja tā ir bērna pirmā reize, noteikti vajadzētu ar viņu pārrunāt nometnes norisi un dažādas situācijas, kuras var notikt nometnes laikā, kā tajās rīkoties. Nometne ir vieta, kur bērns apgūst arī patstāvību un mācās veidot attiecības jaunā kolektīvā ar jauniem draugiem, kas būs noderīgas prasmes arī turpmākajā dzīvē. Svarīgi ir izvairīties no solījumiem, ka, “ja nepatiks, brauksim tev pakaļ”. Tas bērnu jau pirms nometnes noskaņos padoties pie pirmajām grūtībām un visticamāk šādu zvanu vecāki arī saņems. Ja tomēr vecāki pieņem lēmumu sūtīt bērnu uz nometni, apzinoties, ka riskē, tad ir jābūt gataviem, ka nometnes vadītājs otrajā vai trešajā nometnes dienā var palūgt braukt bērnam pakaļ, jo bērns nespēj regulēt savas emocijas un uzvedību.

Skrivanek rīko vasaras nometnes jau vairāk nekā desmit gadu. Vairāk par Skrivanek aktīvās atpūtas un valodu nometnēm skaties šeit.


  • -
Tematiskās vasaras nometnes bērniem Rīgā

Interesantākās vasaras nometnes bērniem Rīgā

Category : Raksts

Interesantākās vasaras nometnes bērniem Rīgā

Vasaras nometnes bērniem gadu no gada kļūst aizvien pieprasītākas un daudzveidīgākas. Ar šo lielisko iespēju ─atvasei pavadīt vasaras brīvlaiku lietderīgi, sāk aprast arī paši vecāki. Ikvienam, kam vasaras nometne ir pirmā, ne tikai bērnam, bet arī vecākiem, tās ir šaubas, satraukums, pārdomas un izzināšana. Protams, vienkāršāk taču būtu palūgt vecmāmiņai pieskatīt mazbērnu, taču vai vecmāmiņa nedēļas laikā sagatavos sporta programmu mazajam sportistam, palīdzēs iemācīties angļu vai franču valodu, veiks dabaszinību eksperimentus un apgūs rumbas deju soļus?

Nometnēs bērni kļūst patstāvīgāki, atrod jaunus draugus, notic saviem spēkiem, papildina savas zināšanas, iemācās pacietību, komunikāciju, darbošanos komandā. Un noteikti daudzas citas prasmes, kas motivē viņus kļūt apzinīgākiem, saprast pasauli, rada vēlmi apgūt un izzināt.

Tematiskās vasaras nometnes bērniem Rīgā

Arī 2022. gadā vasaras nometņu piedāvājums bērniem ir ļoti daudzpusīgs un milzīgs. Vasaras nometnes tiek organizētas, lai bērniem un jauniešiem būtu iespēja interesanti pavadīt vasaras brīvlaiku. Nometnes ir paredzētas dažāda vecuma grupām, tās ir tematiski dažādas. Vecākiem kopā ar savām atvasēm ir iespēja izvēlēties, kādu nometni apmeklēt – pusdienas, dienas vai pat diennakts nometni.

Nometnēs parasti tiek piedāvāta attiecīga mācību programma, ko papildina dažādas aktivitātes, ekskursiju programmas, arī ēdināšana.

Kādas tad ir interesantākās vasaras nometnes bērniem šogad?

2022. gada vasarai Rīgā tiek piedāvāti vairāki simti vasaras nometņu bērniem. Tās ir paredzētas jaunajiem sportistiem, tehnoloģiju un robotikas entuziastiem, valodniekiem, mazajiem māksliniekiem un dabas mīļiem. Plaši tiek piedāvātas arī nometnes, kurās bērni un jaunieši var ne tikai nodarboties ar sportu, bet arī iegūt citas zināšanas – bērni var piedalīties radošās darbnīcās, doties ekskursijās, pārgājienos un iesaistīties pavārmākslas nodarbībās.

Vasaras nometņu nosaukumi ir tik kārdinoši – Labie našķi un gardumi, Zinātniskie eksperimenti, Ceļojums Senajā Ēģiptē, Alise Brīnumzemē, Drošības skoliņa, Dabas ekspedīcija un citi. Apjukt var ikviens un interesanti liekas viss, vai ne?

Patīkami ir tas, ka aizvien vairāk tiek piedāvātas arī nometnes, kurās bērniem tiek mācītas prasmes, kas noderēs viņu pašu drošībai un sevis sargāšanai tālākajā dzīvē – peldēšanas prasmju apguve, zināšanu par personisko drošību attiecībās un interneta vidē, nedrošu situāciju atpazīšana, prasmes aizsargāt sevi un citus. Bieži vien ģimenē šīs tēmas tiek aizmirstas vai atstātas nākotnei.

 

Jaunajiem tehnoloģiju guru arī ir ko izvēlēties – robotikas skoliņas, ķimerēšanās tehnoloģiju darbnīcās, Lego robotu būvēšana, modeļu taisīšana. Un bērni noteikti aizmirstu par neveselīgu viedierīču izmantošanu katrā brīvā brīdī.

Ja jaunā atvase ir aizrāvusies ar kinofilmām un videoklipiem, tiešsaistes platformām, sociālajiem tīkliem, tad šogad tiek piedāvātas arī nometnes, kas iemācīs bērniem un jauniešiem lietderīgi un vērtīgi izmantot šīs nodarbes, piemēram, apgūstot jaunus vārdiņus franču valodā, veidojot animācijas, blogus, iegūstot informāciju par kino pasauli ne tikai teorētiski, bet arī praktiskajās nodarbībās.

Jaunajiem aktieriem, žurnālistiem, politiķiem tiek piedāvātas radošās nometnes, kurās lielu nozīmi veltīs runas mākslai, aktiermākslai, radošām aktivitātēm, sevis kā personības apzināšanai.

Opā, būs arī nometnes jaunajiem IT speciālistiem un programmētājiem. Tās gan vairāk būs paredzētas pamatskolas un vidusskolas skolēniem, bet tā ir lieliska iespēja apgūt programmēšanas valodu pamatus, spēļu izstrādes programmēšanu.

Pašiem mazākajiem tiek piedāvāta plaša nometņu programma – gan iespēja iejusties pasaku varoņos, zīmējot un radot savas pasakas, pasaku tēlus, mācoties burvju trikus ar īstu burvju cepuri un zaķi tajā, arī atklāt spiegu pasauli.

Ļoti interesantas un saistošas varētu būt arī dažādu valodu apguves nometnes gan mazajiem, gan arī pusaudžiem. Šīs nometnes ne tikai palīdzētu spert pirmos soļus jaunas valodas apguvē, bet dotu iespēju skolēniem sagatavoties nākamajam mācību gadam vai valodu eksāmeniem. Tā ir burvīga iespēja caur valodu apgūt kādas valsts kultūru, iepazīt tās tradīcijas, vēsturi, stāstus un virtuvi.

Ir iespēja apgūt angļu, vācu, krievu, franču, pat itāļu un ķīniešu valodu. Atliek tikai izvēlēties.

Valodu nometnes var būt tik dažādas – tās nav tikai teorētiskās nodarbības, gramatikas un vārdiņu apguve, tās ir ar valodu saistītas spēles, interaktīvās nodarbes, ekskursijas, pasniedzēji arī no citām pasaules zemēm, tie ir jauni draugi. Jaunu valodu zināšanas noteikti pavērs bērniem un jauniešiem ceļu uz bagāto valodu pasauli, interesi par tām, nākotnē arī lieliskas karjeras iespējas un iespēju izzināt nezināmo un saprast nesaprotamo. Varbūt tieši viņi kļūs par jaunajiem Eiropas Parlamenta tulkiem, valodniekiem un mūsu valodas vēstnešiem plašajā pasaulē.

Skrivanek rīko vasaras nometnes jau vairāk nekā desmit gadu. Vairāk par Skrivanek aktīvās atpūtas un valodu nometne skaties šeit.

Valodu nometnes Rīgā - interesantākās vasaras nometnes

  • -
Kā izvēlēties bērnam piemērotāko vasaras nometni?

Kā izvēlēties bērnam piemērotāko vasaras nometni?

Category : Raksts

Kā izvēlēties bērnam piemērotāko vasaras nometni?

Līdz vasaras brīvlaikam nu jau ir palicis pavisam maz un vecākiem ir pēdējais laiks sākt domāt, kur un ko darīs viņu bērni, kamēr viņiem pašiem būs jāstrādā. Būtu jau ļoti jauki, ja vasaras brīvdienas tiktu pavadītas lietderīgi un iegūti jauni draugi, apgūtas jaunās iemaņas, kas pēcāk noderēs skolas gaitās.

Bet kā izvēlēties bērnam piemērotāko vasaras nometni? Piedāvājumu klāsts ir tik plašs, daudzpusīgs un interesants. Sev izvēlēties būtu pavisam vienkārši, bet kā ieinteresēt savu atvasi?

Protams, ja gribam, lai bērns nometni apmeklētu ar prieku un aizrautību, jāņem vērā viņa vēlmes. Mazos sportistus taču nesūtīsim uz daiļlasīšanas vai deju nometni. Savukārt bērnus, kuriem patīk radošas nodarbes, diez vai aizraus basketbolistu ikdienas treniņi.

Un noteikti vecākiem rodas daudz un dažādi jautājumi, kurus izrunāt ģimenes lokā un, kurus var arī pajautāt pašiem nometņu organizatoriem.

Ja nometnes pieredze ir pirmā, tad noteikti nav pavisam viegli orientēties piedāvāto vasaras nometņu klāstā. Un vienmēr māc šaubas vai tas ir droši, vai bērnam patiks, vai viņš tur nejutīsies viens un nevienu nepazīs. Protams, satraukums mazliet būs, bet tikai īsu brīdi. Nometnes vada pieredzējuši pasniedzēji, entuziasti, pedagogi, kuru lielākais prieks ir darbs ar bērniem. Un viņi noteikti būs tie, kuri palīdzēs jūsu atvasei iejusties šajā pieredzes bagātajā, nezināmajā un interesantajā vasaras piedzīvojumā. 

Izlasot nometnes programmas aprakstu, vecākiem bieži vien šķiet, ka bērnam šī nometne varētu patikt, bet noteikti vajadzētu par to runāt arī ar bērniem. Jāizskaidro, kāda ir viena vai otra nometne. Protams, var radīt bērnos vairāk interesi, mazliet arī “pareklamējot” jomu, kas pašiem liekas interesanta, piemēram – “Tu iemācīsies peldēt un pēc tam vasarās varēsi strādāt pludmales patruļā” vai arī – “Mēs nākamvasar plānojam doties ceļojumā uz Parīzi un es priecāšos, ja Tu būsi mans tulks, jo es nesaprotu ne vārda franciski”. Taču nekādā gadījumā neuzspiediet bērnam savu gribu, viņam pašam ir jāvēlas doties uz nometni.

Mēs noteikti saprotam, ka vasaras nometnes bērniem ir lielisks veids, kā iegūt noteiktas zināšanas, apgūt valodas, uzlabotu fizisko formu, dotos ekskursijās. Un tajā laikā, kad vecāki vasarās strādā, viņu atvases lieliski pavada laiku, iegūstot jaunu pieredzi. Nometņu nosaukumi ir tik dažādi un reizēm pietiek tikai ar to, lai radītu bērnā interesi. Bet tomēr, ja jūsu viedokļi atšķiras, palīdziet bērnam ar izvēli, izskaidrojiet atšķirības, ieinteresējiet. Starp citu, lielākā daļa nometņu ir ļoti daudzpusīgas, valodas tiek apvienotas ar ceļojumiem, eksperimenti ar valodām, sports ar pārgājieniem un valodām.

Kādu nometni izvēlēties šovasar?
Kā izvēlēties bērnam piemērotāko vasaras nometni?

Starp citu – vienmēr pastāv iespēja doties ar savu jaunieti vai mazo kopā uz nometnes organizatoru biroju un kopā visu izrunāt. Bērnam būs iespēja redzēt telpas, kur notiek nometne, iepazīsies ar nometnes organizatoriem un viņš pats varēs pajautāt visu, ko vēlēsies.

Noteikti ir vērts vairākkārt izlasīt nometnes programmu, noskaidrot vai organizatori ir uzticami, izlasīt atsauksmes.

Svarīgs ir fakts, ka bērniem vajadzētu saprast, ka vasaras nometne nav paredzēta zināšanu “iekalšanai”, ka tā būs zināšanu apguve jautrās rotaļās, interesantās nodarbēs, kopā ar citiem bērniem, kuri noteikti kļūs par draugiem. Tā būs jaunu zināšanu apguve caur pieredzi, kas vieglāk paliks atmiņā.

Bērniem ļoti vērtīgas ir valodu nometnes, jo tieši šajā vecumā spēja komunicēt ir viena no vissvarīgākajām prasmēm. Jo agrāk bērni sāk mācīties svešvalodas, jo ātrāk viņi tās apgūst. Un apgūstot vienu svešvalodu, katra nākamā nebūs vairs tik liels izaicinājums.

Atcerieties paši – skolas laikā uz ķīmijas, fizikas un bioloģijas nodarbībām gājām ļoti lēni, pa ceļam izdomājot dažādus iemeslus, kādēļ neaiziet līdz kabinetam. Vasaras nometnēs, kas paredzētas jaunajiem zinātniekiem, šie stereotipi par dabas zinātņu grūto apgūšanu tiks lauzti. Nometnes laikā bērniem ir iespēja iepazīt medicīnu, bioloģiju, ķīmiju, izzināt procesus, veicot dažādus eksperimentus un iepazīstot noslēpumaino un brīnumaino zinātnes pasauli.

Sporta nometnes – tās noderēs jebkuram. Mūsdienās mēs bieži pārvietojamies ar dažādiem transportlīdzekļiem. Pastaigas dabā bieži vien tiek aizmirstas ikdienas aizņemtības dēļ. Bet kustoties bērns iepazīst pasauli, apzinās savas spējas un iespējas, sāk ticēt sev. Sports der jebkuram, it īpaši bērniem, kuri ir ļoti emocionāli un, kuriem jāiemācās tikt galā ar stresu. Sporta nometņu mērķis nav tikai treniņi, tas ir arī iepazīšanās ar dažādiem sporta veidiem, drosmes, vēlmes izmēģināt jauno, pabeigt līdz galam iesākto, disciplīnas izkopšana. Tā ir jautrība, komanda un individuālās uzvaras.

Nometnes izvēle ir ģimenes kopīgs komandas darbs un lēmums. Esam pārliecināti, ka tā noteikti nebūs tik grūta. Un noteikti būs laiks vasarā doties arī pie mīļās vecmāmiņas un dalīties jaukajos iespaidos par nometnē pieredzēto, apgūto vai uzspēlēt kopā ar vecmāmiņu futbolu, vai pat iemācīt viņai virtuvē uzorganizēt vulkāna izvirdumu.

Skrivanek rīko vasaras nometnes jau vairāk nekā desmit gadu. Vairāk par Skrivanek aktīvās atpūtas un valodu nometnēm skaties šeit.


  • -
Skrivanek angļu valodas alfabēts

  • -
Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts Z

  • -
Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts Y

  • -
Skrivanek angļu valodas alfabēts, burts X