Iepriecinošas izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa atgūšanā

  • -
VID8

Iepriecinošas izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa atgūšanā

Category : Informatīvi

2016. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 336 „Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”, proti, 2017. gadā, iesniedzot deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā par pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 2016. gadā, attaisnotajos izdevumos varēs iekļaut arī bērna (līdz 18 gadu vecumam) interešu izglītības izmaksas, ja maksājuma saņēmējs ir reģistrēta izglītības iestāde.

SIA „Skrivanek Baltic” Valodu skola ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā ar reģ. Nr. 3360800628 un ir iekļauta Izglītības iestāžu reģistrā, tas nozīmē, ka SIA „Skrivanek Baltic” rīkoto nometņu dalībnieku un svešvalodu kursu apmeklētāju vecākiem būs iespēja saņemt atpakaļ līdz pat 23% no samaksātās summas.

Plašāka informācija par noteikumiem un pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atgūšanu ir pieejama šeit.

FacebookTwitter